Vindkraft

Den samlede kompetansen vår innen lokal- og regionalnett, transformatorstasjoner, fjernstyring, fiber og måling, gjør at vi kan tilby et unikt helhetskonsept innen vindkraft.

Vi prosjekterer og bygger transformatorstasjoner og elnett fra vindkraftparken frem til netteierens eksisterende anlegg. Vi utfører også vedlikehold, beredskap og feilretting.

Infratek er med fra starten av prosessen og bistår med prosjekteringen. Vi tar hånd om spørsmål og kontrakter relatert til graveentreprise, myndighetskrav og nettilkoblinger.

Nye vindkraftparker bygges ofte på nye plasser utenfor det eksisterende el-nettet. Vi finner hensiktsmessige og konkurransedyktige løsninger på mottaksstasjoner. Vi bygger både vindkraftsparkens interne nett, og regionnettet frem til det eksisterende el-nettet.

Hvor kostnadseffektiv en vindkraftpark er, avhenger først og fremst av anleggets tilstand. Vi arbeider systematisk med forebyggende og regelmessig vedlikehold slik at anleggets funksjonalitet sikres. Dette begrenser også behovet for kostnadskrevende akuttreparasjoner.

Kontakt oss

Her kan du sende bestillinger eller ta kontakt med oss for mer informasjon eller et uforpliktende tilbud.

Fornavn*
Etternavn*
Firma*
E-post*
Telefon*
Postnummer
By / Sted
Melding...