Sikker eldrift

Med vårt konsept "sikker eldrift" jobber vi helhetlig med effektiv drift og vedlikehold av høyspenningsanlegg, slik at kundene unngår kostbare havarier og forsinkelser i produksjon og leveranse av strøm.

Vi tilbyr ulike drifts-og vedlikeholdsavtaler som sikrer regelmessig overvåking av våre kunders fasiliteter for å sikre en trygg og stabil strømforsyning. Avtalene tilpasses hvordan systemet ser ut og brukes.

Myndighetene setter krav til at netteiere utpeker en intern eldriftsansvarlig. Dersom eiere av nettet ikke har denne kompetansen internt, kan Infratek ta på seg dette ansvaret for kundene på områder som blant annet høyspent apparatanlegg, brytere, relevern og transformatorer.

Våre teknikere og ingeniører er på vakt døgnet rundt og Infrateks driftssentral er bemannet med teknisk kompetente ansatte. Vi kan også sørge for at reservedeler kan byttes raskt og effektivt, noe som er en trygg og rimelig forsikring mot kostbare havarier eller avbrudd.

Kontakt oss

Her kan du sende bestillinger eller ta kontakt med oss for mer informasjon eller et uforpliktende tilbud.

Fornavn*
Etternavn*
Firma*
E-post*
Telefon*
Postnummer
By / Sted
Melding...