Måling og kontrolltjenester

Vi tilbyr korrekt og effektiv energimåling som sparer både tid og penger. Våre kontrolltjenester omfatter også termografering og internkontroll. 

Vi har lang erfaring med energimålesystemer, og forstår behovet for korrekt og kostnadseffektiv energimåling. Tjenestene våre omfatter alt fra konfigurering og montering til kontroller og feilretting. Vi er alltid oppdatert på gjeldende lover og forskrifter, og har de akkrediteringer og sertifiseringer som kreves.

Kalibreringslaboratorium
Infratek har to upartiske laboratorier for revisjon, justering og kalibrering av elmålere, ett i Norge og ett i Sverige. I Norge utføres disse tjenestene av avdelingen for elsikkerhet. 

Laboratoriet i Sverige er akkreditert av Styrelsen för Teknisk Ackreditering, SWEDAC, og hver av våre to datastyrte testautomater kalibrerer 20 målere om gangen. Vi har også et manuelt prøvebord for testing og kalibrering av spesialmålere. Vi foretar også kvalitetskontroller av nye elmålere, der et antall nye målere i hver leveranse tas ut for kontroll av målenøyaktighet, kvalitet og funksjon.

Eksempler på tjenestene våre
Vi er uavhengige av leverandører, og våre fagfolk arbeider systematisk med veldokumenterte rutiner for at vi skal kunne tilby raske og effektive resultater uansett oppdrag. Vi overholder alltid myndighetenes krav til elsikkerhet.

Eksempler på måletjenestene våre:

  • feilretting
  • montering og revisjonsutskifting av ulike målere
  • målerkontroller og måleravlesning
  • spenningskontroller
  • elkvalitetsanalyser
  • kontroll og reparasjon av energimåleutstyr
  • testing av målere i husstander

Internkontroll og termografering
Infratek er totalleverandør av tjenester innen internkontroll og termografering. Vi har bred erfaring innen alt fra kraftstasjoner til mer tradisjonelle installasjoner. Vi har de nødvendige sertifikatene og attestene for å kunne påta oss alle typer oppdrag.

Vi leverer alt fra kontroll (verifikasjon) av alle elektriske anlegg i borettslag og bedrifter til internkontrollsystemer for elanlegg. 

Vi jobber med termografering av alle typer lav- og høyspenningsanlegg, fra store besiktigelsesjobber med helikopter på region- og distribusjonsnett for netteiere, til tradisjonell termografering av elanlegg på bedrifter. Dessuten har vi lang erfaring med termografering av bygninger, blant annet for å oppdage ventilasjonsproblemer.

 

Kontakt oss

Her kan du sende bestillinger eller ta kontakt med oss for mer informasjon eller et uforpliktende tilbud.

Fornavn*
Etternavn*
Firma*
E-post*
Telefon*
Postnummer
By / Sted
Melding...