Jernbane

Vi tilbyr kvalifiserte jernbanetjenester innen samtlige teknikkområder der vi arbeider med alt fra nybygging til drift og vedlikehold. Innen jernbanesegmenetet kan vi tilby forskjellige entrepriseformer, og vi kan for eksempel være med som leverandør av kunsulenttjenester, som driftsleverandør, eller totalentreprenør. 

Våre medarbeidere har lang erfaring fra jernbanebransjen og vi har godkjenning fra transportstyrelsen i Sverige for å kjøre våre arbeidsmaskiner i trafikerte spor. Vi kan også tilby opplæring av personale innen jernbanesikkerhet.

Drift og vedlikehold
Innen drift og vedlikehold arbeider vi i ulike kontraktsformer. Det kan være alt fra feilretting til mer omfattende oppgaver der det forebyggende vedlikeholdet utgjør en viktig del av arbeidet med å sikre høy tilgjengelighet på et jernbaneanlegg. 

For det feilhjelpende vedlikeholdet har vi etablert beredskapslinjer med raskt responstid som kan rette akutte feil innen samtlige teknikkområder som bane, elektro, signal og tele. På vinterstid er snøryddig en viktig funksjon for å sikre fremkommeligheten på plattformer, samt i spor og veksler. I de fleste tilfeller håndterer vi også beredskap for ulykkesplassansvarlige (OPA)  hvor vår primære funksjon er å gjøre en ev. ulykkesplass sikker for redningstjenesten og passasjerer. 

Grunnlaget for det forebyggende arbeidet er regulerte vedlikeholds- og sikkerhetsbesiktninger i tillegg til revisjoner. I kontrakter der vi har driftsansvar arbeider vi dessuten med en utvidet analyse av besiktningprotokoll og feilstatistikk for å kunne gjennomføre nødvendige tiltak. Målet med dette arbeidet er å opprettholde en bra standard på jernbanealnleggene, som minimerer antallet feil som påvirker togtrafikken. Det gir lavere kostnader enn akkutt feilretting, men først og fremst sikrer det et sikker drift og god tilgjengelighet på jernbaneinfrastrukturen.

Entrepriser

Innen entrepriser påtar vi oss både driftsentrepriser og totalentrepriser innen et eller flere teknikkområder. Totalentreprisene omfatter som oftes samtlige teknikkområder, det vil si anleggsteknikk, bane, elektro, signal og tele. 

Driftsentrepriser kan blant annet bestå av nybygging, ombygging eller renovering av spor, veksler, elkraft, kontaktledning og signalsystem. Andre arbeidsoppgaver som ofte håndteres på timebasis kan være veksel- eller kontaktledningsevisjoner, besiktninger og sveisearbeid. 

Kontakt oss

Her kan du sende bestillinger eller ta kontakt med oss for mer informasjon eller et uforpliktende tilbud.

Fornavn*
Etternavn*
Firma*
E-post*
Telefon*
Postnummer
By / Sted
Melding...