InfraGlow

Når det dreier seg om sikkerhet er det viktig å ha en leverandør som har rett kompetanse og kan garantere løsninger og produkter som gir sikker og effektiv forflytning i alle typer byggverk under alle forhold. Infratek er en slik totalleverandør av etterlysende lavtsittende visuelle ledesystemer og taktile systemer. Våre produkter markedsføres under navnet INFRAGLOW, et navn vi satser på skal bli synonymt med sikkerhet, god økonomi, energieffektivitet og miljø.

Tunnel sign

De beste produktene

Vi utvikler og produserer produktene, prosjekterer, installerer og dokumenterer løsningene i nært samarbeid med rådgivere, kunder og samarbeidspartnere. 

De beste produktene

Vi har referanser som kan dokumentere det vi sier og leverer kostnadseffektive løsninger til de fleste typer byggverk. Våre medarbeidere og samarbeidspartnere har mer enn 20 års erfaring med etterlysende produkter.

Last ned våre produktblad for spesifikk informasjon om enkeltprodukter.

Last ned PDF

Helhetlige tjenester

Leveransen er ikke sluttført før vi har en fornøyd kunde. Foruten kvalitetsprodukter tilbyr vi derfor også følgende tjenester:

Helhetlige tjenester

PROSJEKTERING

  • Installasjonstegninger for godkjennelse av kunde.
  • «As-is» tegninger etter ferdig installasjon.

Vi har sentral godkjenning for prosjektering av brannalarm, nødlys og ledesystem i tiltaksklasse 3.

INSTALLASJON

  • Komplett installasjon med basis i tegninger. Avhengig av type byggverk og oppdragsgivers ønsker kan vi tilby forskjellige løsninger.
  • Nedfresing av ledelinjer eller markeringspunkter i de aller fleste typer gulvbelegg og montering av ledelinjer på vegg i aluminiumprofil.
  • Skilt kan monteres på vegg og i tak, med og uten rammer av forskjellige typer.

Ved installasjon er vi spesielt opptatt av gode løsninger som ser bra ut, er lett å holde rent og gir den optimale visuelle effekten for trygg rømning under alle forhold.

Vi har sentral godkjenning for utførelse av Brannalarm, nødlys og ledesystem i tiltaksklasse 3.

UAVHENGIG SLUTTKONTROLL/LUMINANSMÅLINGER

Vi har engasjert uavhengig selskap (DNV godkjent) til å forestå luminansmålinger og evaluering av våre installasjoner «on-site». Dette for å unngå «bukken til havresekken»-problemstillinger som en del av vår totale kvalitetssikring.

DOKUMENTASJON (FDV)

Alle våre installasjoner dokumenteres med tegninger, testrapporter/måleprotokoller, vedlikeholdsplan og øvrig som hører inn under FDV-dokumentasjonen.

KURS/SEMINARER

Vi vil fra tid til annen arrangere kurs/seminarer hvor vi prøver å bidra til en kompetanseoverføring fra oss til våre kunder, samarbeidspartnere og markedet for øvrig.  Vi prøver å få til workshops hvor vi kan få i stand en dialog om erfaringer og spørsmål som opptar markedet. 

Kvalitetskontroll og dokumentasjon

Alle våre produkter testes løpende både i produksjon og etter installasjon for at de under de aktuelle forhold på stedet skal tilfredsstille krav i gjeldende lover og standarder (TEK10, NS3926, Arbeidsplassforskriften, IMO 15370, ISO 16069) for å nevne noen.

Kvalitetskontroll og dokumentasjon

Vi dokumenter alle sider ved våre produkter, luminans, tekniske egenskaper og kan utarbeide dokumentasjon tilpasset det aktuelle byggverk.

Vi møter forskjellige krav til produktene avhengig av hvilke type installasjon det er f.eks. forsvarsanlegg, kraftindustrier, veitunneler, jernbanetunneler, skip, oljeplattformer og byggverk på land som skoler, sykehus, sykehjem, kontorbygg, hoteller og offentlige bygg etc.

Kontakt oss

Her kan du sende bestillinger eller ta kontakt med oss for mer informasjon eller et uforpliktende tilbud.

Fornavn*
Etternavn*
Firma*
E-post*
Telefon*
Postnummer
By / Sted
Melding...