Belysning

Vi er eksperter på drift, vedlikehold og nyproduksjon av belysningsanlegg. Vi har lang erfaring med og stor kunnskap om belysningens funksjon i offentlige og industrielle miljøer. 

Klikk her for å melde inn feil på veilys

Vi planlegger, prosjekterer og bygger nye kostnadseffektive utendørsanlegg og tilbyr drift og vedlikehold av eksisterende. Vi ser alltid helheten i alle enkeltoppdrag, med det for øye at belysningsanlegget skal være både driftssikkert og kostnadseffektivt.

Drift og vedlikehold
Vi har flere drifts- og vedlikeholdsavtaler med både store og små kommuner der vi tar hele ansvaret for belysningsanleggene. Avtalene omfatter alt fra overvåking og tilsyn til beredskapsvirksomhet og fornyelse. Kundene tilbys også tilgang til vårt nettbaserte saksbehandlingssystem.

Vi håndterer og utbedrer alle driftsforstyrrelser raskt med vårt nettverk av beredskapspersonell som står klare til å rykke ut døgnet rundt. Ved å arbeide proaktivt med vedlikehold kan vi sikre anleggets funksjon samtidig som behovet for dyre akuttreparasjoner kan minimeres.

Nyproduksjon og entrepriser
Vi utfører små og store belysningsentrepriser, alt fra enkle utskiftinger av armaturer hos sameier til store ombygginger eller nyproduksjoner i offentlige miljøer. Vi arbeider både med totalentrepriser og som underentreprenør for større byggefirmaer. Vi tar alltid helhetsansvar for utførelsen, og forsøker ved hjelp av vår erfaring å hjelpe prosjektansvarlige og byggherrer med å velge riktig belysning til prosjektene sine med tanke på miljø og estetikk.

Inventering av belysningsanlegg
Vi utfører inventering, besiktigelse, kontroll og dokumentasjon av armaturer.

  • kartlegging av armaturer, effekt og driftstid for energieffektivisering
  • utarbeiding av register over stolper, inklusive stolpetype og plassering
  • besiktigelse av metall- og trestolper
  • utarbeiding av vedlikeholdsplan for utskifting og fornyelse

Trafikksignaler
En drifts- og vedlikeholdsavtale for trafikksignaler kan omfatte alt fra tilsyn og overvåking til vakttjeneste og fornyelse. Vi har erfaring med og forståelse for samfunnets krav til trafikksikkerhet og fremkommelighet, og for at det skal være høy tilgjengelighet døgnet rundt hele året. Vi besørger også ulike typer effektivitetsforbedringer for kundene våre, for eksempel jevnlige tekniske kontroller og optimert grønntidsfordeling.

Dekorasjonsbelysning
Dekorativ lyssetting i offentlige miljøer blir stadig viktigere for å skape et vakrere og tryggere bybilde. Vi har stor kunnskap om dekorativ og effektfull belysning til for eksempel tunneler, parker og historisk verdifulle steder. Denne type belysning kan fremheve byens arkitektur og spesielle bygninger eller monumenter, og samtidig gjøre byen lysere på kvelds- og nattetid.

Vårt miljøansvar
Ved å bruke moderne armaturer kan miljøbelastningen nesten halveres. Med vår kunnskap tilbyr vi alltid kundene et miljøvennlig alternativ. Vi tar også hånd om utrangerte materialer på en korrekt måte. Vi forsøker dessuten hele tiden å utvikle arbeidsmetodene våre for å minimere kjøring med tunge kjøretøyer.

Kontakt oss

Her kan du sende bestillinger eller ta kontakt med oss for mer informasjon eller et uforpliktende tilbud.

Fornavn*
Etternavn*
Firma*
E-post*
Telefon*
Postnummer
By / Sted
Melding...