Øvrige produkter og tjenester

I tillegg til totalleveranser leverer vi også skreddersydde produkter og tjenester innen spesielle segmenter. 

ovrigetjenester.jpg

Sanntids informasjonssystemer (SIS)

Infratek leverer og installerer systemer for sanntidsinformasjon (SIS) til holdeplasser for kollektiv transport. 

Dette er systemer som gir de reisende sanntidsinformasjon om hvor lenge det er til for eksempel bussen kommer. Som leverandør og installatør av SIS, bidrar vi  til å gi de reisende et bedre informasjonstilbud på nye høystandards holdeplasser.

Mobil kabelfeilsøking

Ved å få bedre oversikt over kablenes tilstand kan drifts- og vedlikeholdskostnadene holdes nede. Med vår teknologi kan vi for eksempel utføre avansert kabelfeilsøking, målinger, spenningsprøver og kappetesting. Utstyret vårt er optimalt for høyspenning og lange kabler.

Vi benytter målebussen på spenningsnivåene 0,4 kV til 200 kV. At vi kan bruke målebussen på flere spenningsnivåer, gjør at vi er fleksible og har kunnet bygge opp en bred kompetanse innen feilsøking. Med vår ekspertise på både lav- og høyspenningsfeil kan vi ta hånd om helheten for kundene våre.

I Infratek har vi ingeniører med spesialkompetanse på bruk av målebussen. De er vant med avanserte og kritiske anlegg, og har oppdatert kompetanse. Derfor kan kundene våre alltid stole på at personalet som bruker målebussen, både har utdanning og lang erfaring i å bruke den.

I Sverige er Infratek landsdekkende innen målebusser og er i dag den aktøren som utfører flest kabelfeilsøk. De fleste kundene er industribedrifter og netteiere, men vi hjelper også for eksempel bensinstasjoner og sameier. I Norge har vi en målebuss lokalisert på Østlandet. Med den utfører vi kabeltesting og feilsøking opp til 33 kV.

Kontakt oss

Her kan du sende bestillinger eller ta kontakt med oss for mer informasjon eller et uforpliktende tilbud.

Fornavn*
Etternavn*
Firma*
E-post*
Telefon*
Postnummer
By / Sted
Melding...