Om oss

Vi er Nordens ledende totalleverandør innen bygging, drifting og vedlikehold av kritisk infrastruktur med rundt 1350 ansatte. Infratek har hovedkontor i Oslo, og har mange kontorer rundt i Norge, Sverige, og Finland.

Infratek spiller en viktig rolle i samfunnet ved å sørge for at den grunnleggende infrastrukturen fungerer. Estimert er over to millioner mennesker i Norden avhengige av arbeidet vi gjør for kundene våre hver dag. Vi leverer et bredt spekter av tjenester innen områder som strømforsyning, jernbanesystemer og belysning.

Infratek retter seg mot det profesjonelle markedet med et betydelig antall større virksomheter innen både offentlig og privat sektor som kunder. Med utgangspunkt i visjonen vår har vi en målsetning om ytterligere nordisk vekst, både organisk og strukturelt.

Det er et betydelig behov for vedlikehold og utbygging av infrastruktur i de nordiske landene i årene som kommer. Store investeringer er planlagt i den kritiske infrastrukturen for elektrisitet, nye energiformer og offentlig kommunikasjon. Veksten innen bygging og drifting av kritisk infrastruktur krever større og mer effektive leverandører, og vi skal være med å drive denne utviklingen. Vi er også godt posisjonert i den internasjonale vekstbransjen teknisk høysikkerhet, og vi har ledende kompetanse innen elsikkerhet. 

Historie

Infratek har i løpet av få år utviklet seg fra å være en avdeling i det norske energikonsernet Hafslund, til å bli en selvstendig aktør i hele det nordiske markedet.

Det siste tiåret har Infratek har gått fra å være en avdeling i Hafslund, til å bli selvstendig og en ledende entreprenør innen kritisk infrastruktur i Norden. Reisen startet med at Infratek i 2007 ble notert på Oslo Børs med majoritetseierne Hafslund og Fortum. Siden 2013 er Infratek eid av Triton Funds, som i 2014 kjøpte alle aksjene og tok selskapet av Oslo Børs.

Opprinnelig opererte Infratek innen forretningsområdene overvåking, sikkerhet og infrastruktur, med kontorer i Norge, Sverige, Finland og Danmark. Fra 2009 ble virksomheten konsentrert om infrastruktur og sikkerhet. I dag har konsernet blitt ytterligere strømlinjeformet og stadig mer spesialisert innen kritisk infrastruktur; høy - og lavspenningsanlegg, transformatorstasjoner, veilys, og drift- og vedlikehold av jernbane er noen av områdene vi opererer i, med virksomhet i Norge, Sverige og Finland.

Kritisk infrastruktur er det som gjør at samfunnet fungerer. Jo bedre Infratek leverer, jo mindre merker befolkningen det. I løpet av disse årene har mange nye ansatte blitt med oss på laget, og det er også flere som har fulgt oss gjennom flere tiår. Å leve våre verdier; arbeidsglede, tilstedeværelse og bevegelse, gjør Infratek til en hyggelig arbeidsplass, der hver enkelt oppfordres til å utvikle seg.

Vi har en sterk markedsposisjon og en markedsorientert nordisk organisasjon. I januar 2016 fullført Infratek oppkjøpet av Pohjolan Werkonrakennus Oy, som har en sterk posisjon i det finske distribusjonsnett-markedet. Vårt mål er, gjennom organisk vekst og strukturelle endringer, videre ekspansjon i Norden.

Sertifikater og dokumentasjon

Infratek er miljøsertifisert etter ISO 14001 standarden. Infratek har også inngått avtale om opprinnelsesgaranti for strømforbruk tilsvarende det årlige forbruket ved konsernets hovedkontor i Oslo. 

Environmental Policy

Health and Safety Policy

ISO 9001 sertifikat​

- ISO 14001 sertifikat​

- OHSAS 18001 sertifikat​

Quality Policy 

- Corporate social responsibility policy

- JQS-sertifikat

- Sellicha-sertifikat

- Sentral godkjenning

- StartBank

- TransQ-sertifikat

05/02/2015

Om våre eiere

Triton-fondene investerer i og støtter en positiv utvikling av mellomstore bedrifter med hovedkontor i Nord-Europa - med fokus på selskaper i Italia, Tyskland, Spania, Sveits, Østerrike og de fire nordiske landene: Danmark, Finland, Norge og Sverige. Innenfor denne europeiske regionen, fokuserer Triton på bedrifter innen segmentene industri, forretningstjenester og forbruker-/helsesektoren.

Triton, som ble grunnlagt i 1997, ønsker å bidra med å utvikle bedre bedrifter i et langsiktig perspektiv.Triton og deres ledere ønsker å være agenter for positiv utvikling mot bærekraftig operativ forbedring og vekst.De 29 selskapene som i dag er i Tritons portefølje har en total omsetning på rundt EUR 13,8 milliarder og har mer enn 59 000 ansatte.

Triton-fondene forvaltes av dedikerte team bestående av profesjonelle investeringsrådgivere basert i Tyskland, Sverige, Storbritannia, Luxembourg og Jersey. For ytterligere informasjon: www.triton-partners.com

Kontakt oss

Her kan du sende bestillinger eller ta kontakt med oss for mer informasjon eller et uforpliktende tilbud.

Fornavn*
Etternavn*
Firma*
E-post*
Telefon*
Postnummer
By / Sted
Melding...