Om oss

Infratek er viktig for at det moderne samfunnet skal fungere best mulig. Vi bygger, drifter og vedlikeholder kritisk infrastruktur.

 

19/11/2014

Det kan være strømforsyning, jernbanesystemer, el-sikkerhet, ladestasjoner for el-biler og -busser eller tunnelsikkerhet. Infratek yter mange ulike tjenester innen prosjektering, kvalitetskontroll, montasje-arbeid, service og vedlikehold.

Infratek er eid av VINCI Energies, et av seks forretningsområder i det franske industrikonsernet VINCI som har om lag 190 000 ansatte over hele verden. I Infratek er 1400 ansatte fordelt på 40 avdelinger i Norden, og samlet omsetning er på ca tre milliarder NOK. Infratek ekspanderer og får stadig nye oppdrag i Norge, Sverige og Finland. Vi jobber gjerne på tvers av landegrenser og tverrfaglig mellom de ulike avdelingene i hvert land. Vi bruker Workplace (Facebook at work) som plattform for internkommunikasjon.

www.infratek.no

www.vinci-energies.com

19/11/2014
Skjul

Historie

Infratek har i løpet av få år utviklet seg fra å være en avdeling i det norske energikonsernet Hafslund, til å bli en selvstendig aktør i hele det nordiske markedet.

Det siste tiåret har Infratek har gått fra å være en avdeling i Hafslund, til å bli selvstendig og en ledende entreprenør innen kritisk infrastruktur i Norden. Reisen startet med at Infratek i 2007 ble notert på Oslo Børs med majoritetseierne Hafslund og Fortum. I perioden 2013-2017 var Infratek eid av Triton Funds (som i 2014 kjøpte alle aksjene og tok selskapet av Oslo Børs). I november 2017 ble Infratek kjøpt av VINCI Energies.

Opprinnelig opererte Infratek innen forretningsområdene overvåking, sikkerhet og infrastruktur, med kontorer i Norge, Sverige, Finland og Danmark. Fra 2009 ble virksomheten konsentrert om infrastruktur og sikkerhet. I dag har konsernet blitt ytterligere strømlinjeformet og stadig mer spesialisert innen kritisk infrastruktur; høy - og lavspenningsanlegg, transformatorstasjoner, veilys, og drift- og vedlikehold av jernbane er noen av områdene vi opererer i, med virksomhet i Norge, Sverige og Finland.

Kritisk infrastruktur er det som gjør at samfunnet fungerer. Jo bedre Infratek leverer, jo mindre merker befolkningen det. I løpet av disse årene har mange nye ansatte blitt med oss på laget, og det er også flere som har fulgt oss gjennom flere tiår. Å leve våre verdier; arbeidsglede, tilstedeværelse og bevegelse, gjør Infratek til en hyggelig arbeidsplass, der hver enkelt oppfordres til å utvikle seg.

Vi har en sterk markedsposisjon og en markedsorientert nordisk organisasjon. I januar 2016 fullført Infratek oppkjøpet av Pohjolan Werkonrakennus Oy, som har en sterk posisjon i det finske distribusjonsnett-markedet. Vårt mål er, gjennom organisk vekst og strukturelle endringer, videre ekspansjon i Norden. I januar 2017 kjøpte Infratek finske Helen LTDs tekniske servicedivisjon.
 

Sertifikater og dokumentasjon

Infratek er miljøsertifisert etter ISO 14001 standarden. Infratek har også inngått avtale om opprinnelsesgaranti for strømforbruk tilsvarende det årlige forbruket ved konsernets hovedkontor i Oslo. 

Environmental Policy

Health and Safety Policy

ISO 9001 sertifikat​

- ISO 14001 sertifikat​

- OHSAS 18001 sertifikat​

Quality Policy 

- Corporate social responsibility policy

- JQS-sertifikat

- Sellicha-sertifikat

- Sentral godkjenning

- StartBank

- TransQ-sertifikat

05/02/2015

Om våre eiere

Om VINCI
VINCI er en global aktør innen drift, vedlikehold og konstruksjoner, med omlag 190 000 ansatte i over 100 land. De designer, finansierer, bygger og driver infrastruktur og fasiliteter som bidrar til å forbedre dagliglivet og mobiliteten for alle. VINCI tror på allsidig ytelse, utover økonomiske og finansielle resultater, og er forpliktet til å opptre på en miljømessig og sosialt ansvarlig måte. Og fordi VINCIs prosjekter er av offentlig interesse, anser de det som viktig å nå ut til alle interessenter, og å skape god dialog for å utføre forretningsaktiviteter. VINCIs mål er å skape langsiktig verdi for sine kunder, aksjonærer, ansatte og partnere, og for samfunnet som helhet.
www.vinci.com


Om VINCI Energies 

I en verden som gjennomgår konstant forandring, fokuserer VINCI Energies på, energieffektivitet og raskt utrulling av ny teknologi for å støtte to store endringer: Det digitale skiftet og endringene i energisektoren. Med sterke regionale røtter og smidig organisasjonsstruktur, gir dette VINCI Energies forretningsenheter økt pålitelighet, sikkerhet og effektivitet innen energi, transport og kommunikasjonsinfrastruktur, fabrikker og bygninger.

2017: € 10,8 milliarder inntekter// 69.400 ansatte // 1.600 forretningsenheter // 53 land

www.vinci-energies.com​

 

Kontakt oss

Her kan du sende bestillinger eller ta kontakt med oss for mer informasjon eller et uforpliktende tilbud.

Fornavn*
Etternavn*
Firma*
E-post*
Telefon*
Postnummer
By / Sted
Melding...