Kritisk infrastruktur

I Infratek sier vi at vi bygger, drifter og vedlikeholder kritisk infrastruktur. Med begrepet kritisk infrastruktur mener vi den grunnleggende infrastrukturen som gjør at det moderne samfunnet fungerer.

Samfunnet er avhengig av en rekke fysiske og tekniske infrastrukturer. Disse infrastrukturene kan omtales som kritiske for samfunnet. Ved en alvorlig svikt i disse er samfunnet ikke i stand til å opprettholde de leveranser av varer og tjenester som befolkningen trenger.

Våre tjenester dreier seg om å opprettholde den kritiske infrastrukturen som samfunnet er avhengige av.

Vi bidrar til dette gjennom vår rolle som leverandør av produkter og tjenester innen strømforsyning, belysning, jernbanesystemer og elsikkerhet.

Kontakt oss

Her kan du sende bestillinger eller ta kontakt med oss for mer informasjon eller et uforpliktende tilbud.

Fornavn*
Etternavn*
Firma*
E-post*
Telefon*
Postnummer
By / Sted
Melding...