Eksempler på leveranser

Klikk på et av bildene under for å lese om casen

Kunde:
Hafslund Produksjon AS
Sted:
Vamma ved Glomma i Skiptvet kommune, Østfold
Arbeid utført:
Kjøling og lensing av anlegg

Vamma 12 er navnet på det nye vannkraftaggregatet i Glomma, med slukeevne på 500 kubikkmeter vann per sekund. Infratek står for kjøling og lensing av anlegget.

 

Hafslund besluttet i 2015 å ruste opp og utvide Vamma vannkraftverk i Glomma. Produksjonen i Vamma er i dag 1350 GWh per år, tilsvarende hele 14 prosent av strømforbruket til Oslo. Det nye aggregatet vil produsere over 1000 GWh i året. 230 GWh av dette er helt ny kraft, mens resterende erstatter produksjonen i gamle aggregater. Vamma 12 gir økt slukeevne og høyere effektivitet samt at kraftverket blir mindre sårbart for utfall og tap i produksjon.

Infratek har ansvar for installasjon av rundt 900 meter rør i dimensjon fra 50 mm til 500 mm, med tilhørende bend og flenser. I dette inngår 23 stengeventiler og tilbakeslagsventiler. I tillegg skal Infratek levere syv pumper fra 2,4kW til 170kW samt to kjølevannsfilter med automatventiler.

- Infratek står for kjøleanlegget til hele aggregatet og lenseanlegget. Det er mye som går på vannkjøling i et slik enormt vannkraftverk, blant annet lager og oljetrykksanlegg. Vår jobb er å lage inntak til vannet, og filtrere vannet som kommer inn til diverse kjølepunkter i aggregatet. Pumpene som skal leveres har i oppgave å lense kummen for drensvann og kjølevann, forklarer montasje- og teamleder i Infratek Pål Hystad.

- Det er et svært kraftverk som nå utvides og bygges her. Vamma 12 har en fallhøyde på 28,5 meter, og slukeevnen på 500 kubikkmeter vann i sekundet er enormt. Til sammenligning brukes det ca. 150-200 kubikkmeter vann per husholdning på et helt år, sier Hystad.

alt

Montasje- og teamleder i Infratek Pål Hystad på befaring på Vamma.

 

Sveisejobb

Emil Glommen Engebretsen fra Infratek skjøter og sveiser seks meter lange syrefaste rør som strekker seg oppover det høye anlegget.

alt

- Sveisemetoden kalles TIG (Tungsten Inert Gas), som vil si at smeltebadet og elektroden er beskyttet av en gass som kommer ut av sveisepistolen. Beskyttelsesgassen gjør sveisearbeidet oksygenfritt slik at sveisen ikke blir ødelagt. Også rørene som sveises sammen fylles med bakgass, forklarer Glommen Engebretsen.

Installasjon av pumper og lenseanlegg begynner til vinteren når aggregatet har tatt mer form, og rommene er støpt og bygget.

Ferdigstillelse i 2019

Infratek har jobbet på Vamma siden januar 2017, og skal etter planen holde på med arbeidet frem til høsten 2018, med oppfølging frem til mai 2019.

- Den jobben vi gjør på anlegget er man avhengig av fra starten av fordi vi støper alle rør inn i betongen. Det er spennende at Infratek er en del av et så stort byggeprosjekt når Vamma befester sin posisjon som Norges største elvekraftverk, sier Hystad.

Prosjektet Vamma 12 er planlagt ferdigstilt våren 2019.

Se bilder fra casen

Kunde:
Aventi Installasjon AS
Sted:
Granstunnelen, Riksveg 4
Arbeid utført:
Levering og installasjon av LED ledelys og etterlysende rømningsveier

Riksveg 4 Lunner grense – Jaren åpnet i sommer. På strekningen har Infratek levert og installert LED ledelys og etterlysende rømningsskilt i Granstunnelen - som første tunnel med dette produktet.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen åpnet riksveg 4 Lunner grense - Jaren 8.juli, skriver vegvesen.no. Strekningen inkluderer den 1,7 kilometer lange Granstunnelen i to løp hvor Infratek har levert og installert etterlysende retningsskilt, merking av og i tverrslag samt levering og installasjon av LED ledelinje langsgående i tunnelløpet.

- Dette markerer en viktig milepæl for Infratek som sammen med selskapet Lyngsaa i Frederikshavn har utviklet et kvalitetsprodukt for forbedring av rømningssikkerheten i veitunneler. Granstunnelen er første tunnel i Norge med disse produktetene, sier prosjektleder hos Infratek Bjørn Geeves.

Det er på oppdrag for Statens vegvesen at Aventi Installasjon AS har arbeidet med elektro og styring, regulering og overvåking (SRO) i Granstunnelen. Infratek har vært underleverandør til Aventi Installasjon AS på prosjektet.

Viktig for trafikksikkerhet og fremkommelighet

Utbyggingen av riksveg 4 mellom Lunner grense og Jaren startet høsten 2013. 9,3 kilometer firefelts veg med midtdeler er bygget siden den gang, i tillegg til 1,4 kilometer gang- og sykkelveg samt Granstunnelen.

- Dette er en stor dag med tanke på fremkommelighet og trafikksikkerhet her på Hadeland. Dette kommer lokalt til stor nytte, men det kommer også gjennomgangstrafikken til stor gagn, sa fungerende fylkesordfører Ivar Odnes i Oppland fylkeskommune under åpningen.

Se bilder fra casen

Kunde:
Lund Gruppen Arrangement AS
Sted:
Kongeparken i Ålgård
Arbeid utført:
Elektro- og aggregatarbeid

Infratek var hovedleverandør av strøm på russens Landstreff i Stavanger. 

13.500 russ var samlet i Kongeparken helgen 5.-7. mai. For tredje året på rad stod Infrateks avdeling Reservekraft for strømforsyning til de mest sentrale områdene på landstreffet.

- Reservekraftavdelingen leverte to aggregater på 500 kVA synkronisert til hovedscenen. Karpe Diem, Schoolboy Q, Tiësto, Tinie Tempah, Martin Garrix, Bebe Rexha og Postgirobygget var noen av artistene som opptrådde. I tillegg leverte vi én twin pack (to aggregater x 320 kVA) til handlegaten, som blant annet besto av flere restauranter, og tre mindre scener. Til nattklubben og campingområdet leverte vi henholdsvis 125 kVA og 125 kVA+60 kVA, sier prosjektleder for event på Reservekraftavdeling, Jon Vidar Berg.

Det ble noen flotte dager i parken for Infrateks utsendte mannskap.

- Vi hadde fire dager med rigg i strålende vær. Også under selve eventet var sola og stemningen på topp! Vi fikk til og med mulighet til å stå ute hos publikum under konsertene. Ikke så ofte vi har anledning til det. Publikums glede motiverer stort til neste eventjobb for reservekraftavdelingen, sier Berg. 

alt

Se bilder fra casen

Kunde:
Møre Nett
Sted:
Ørsta
Arbeid utført:
Levering og montering av kabel og endeavslutninger

Omringet av Sunnmørsalper og nydelig natur, har Kabelavdelingen i Infratek siden midten av januar jobbet med levering og montering av kabler og endeavslutninger på Ryste transformatorstasjon i Ørsta. 

Ryste transformatorstasjon skal oppgraderes fra 66kV til 132 kV spenning, og gi hovedforsyning til Ørsta sentrum. Infratek har stått for levering og montering av kabler mellom nye transformatorer og nytt koblingsanlegg.

- Møre Nett valgte Infratek som leverandør på bakgrunn av kvalitet og leveringstid på kritisk materiell. Det er vi glade for, og prosjektet har vært veldig vellykket, sier prosjektleder i avdeling Kraftkabel Jørgen Bjørnstad Dannevig i Infratek.

Infratek har stått for levering og montering av kabler mellom nytt GIS-anlegg (Gas Insulated Switchgear) og to nye transformatorer, T1 og T2, i tillegg til to nye mastepunkter, i alt fire kabelsett. Infratek har også sørget for montasje av kabelendeavslutninger, samt prosjektering og design av stålstruktur for montasje av kabel og endeavslutninger i nye trafoceller.

alt  

Infrateks montør setter sammen stålstativer. 

 

- Prosjektet har gått på skinner. Selv om oppstarten ble langt tidligere enn først planlagt, fikk vi tilpasset oss med en smartere arbeidsmetodikk, helt uten ekstra kostnad for Infratek og kunden, sier Dannevig fornøyd. – I tillegg vil jeg berømme alle montører som har vært med på å danne grunnlag for at prosjektet har vært vellykket. Anleggsleder Morten Høydal og montasjebas Andreas Kildahl fortjener et ekstra klapp på skulderen.

Infrateks kabelavdeling avslutter arbeidet i Ørsta i februar/mars.

Bildene til høyre:

Transformatorstasjon 1 under arbeid.

Et av kabelsettene ferdig forlagt i betongkulvert.                             

Se bilder fra casen

Kunde:
Hafslund Nett AS
Sted:
Oslo
Arbeid utført:
Prosjektering og sanering av oljetrykkskabler

I over et år har Infrateks oljekabelmontører jobbet med å tømme og sanere underjordiske oljetrykkskabler i Oslo. Arbeidet er en viktig del av oppgraderingen mot et mer fremtidsrettet strømnett i byen.

Økt strømbehov

Sentrumsutvikling og mange nye beboere gjør at hovedstaden trenger mer strøm. I løpet av 2017 skal hovednettet i Oslo, på 33 kV, være ferdig oppgradert til et nytt og mer fremtidsrettet nett på 132 kV. Det betyr at gamle oljekabler erstattes med mer miljøvennlige, effektive og plastisolerte PEX-kabler, og de gamle 33 kV- og 47 kV-kablene må tømmes for olje. Det er en møysommelig, men viktig prosess.

- For å tømme og kondemnere oljekablene, må de tappes i to runder. Kablene må først tas helt ut av drift, før alt annet utstyr frakobles. Deretter kan kablene tømmes for olje. Når det så har gått tre måneder, kan runde to med oljetapping begynne. Da bruker vi i tillegg trykkluft for å få ut restene. Infrateks montører setter på endehetter og plomberer igjen kablene, før oljekablene kan avvikles for godt, forklarer prosjektleder Frank Harangen.

I løpet av 2016 har Infratek tappet litervis med olje.

- Vi har tømt kabler for ca. 120.000 liter olje. All oljen som tappes ut leverer vi til godkjente mottak. Her blir oljen raffinert til bruk andre steder.

alt

Spesialkompetanse

Denne formen for oljekabelarbeid som Infratek nå utfører for Hafslund Nett, er det stadig færre montører som behersker.

- Det krever spesialkompetanse på fagområdet. Det er ikke mange montører igjen i Norge som innehar slik kunnskap. I Infratek er vi per i dag så heldige å ha 12 oljemontører som mestrer faget, sier Harangen.

Hafslund Nett er fornøyd med arbeidet Infratek har gjort.

- Vi er veldig tilfreds med jobben og det gode samarbeidet med Infratek i dette prosjektet, sier Ivar Bredesen, senioringeniør Regionalnett i Hafslund Nett.

Sanering av kummer

Oljetrykkskablene som ligger under bakken, er oppdelt i seksjoner. Mellom hver seksjon ligger det underjordiske kummer med oljeutstyr. Etterhvert som kablene legges ned, må kummene saneres.

- Vi har tatt ut 33 seksjoner, og demontert 20 kummer rundt omkring i Oslo. Her har alle rør blitt tettet igjen, og tilførsler, utstyr, strøm og signaler er fjernet. I tillegg til dette, er det også vår oppgave å fjerne selve kumlokket, pigge ned betong, fylle på med grus, og asfaltere eller legge gressplen, sier Harangen.

alt

Hafslund Nett skal fortsette arbeidet med tømming av oljetrykkskabler og sanering av kummer i 2017.

Helse, miljø og sikkerhet i fokus

En del av arbeidet Infratek har utført, har vært langs Akerselva. Jobben som ble gjort i dette området ble fulgt opp spesielt tett.

- Vi måtte søke Fylkesmannen, Bymiljøutvalget, Vannverket og andre etater om tillatelser før prosjektet kunne starte. Vi har hatt daglig besøk av både Bymiljøetaten og Hafslund. Da er det godt å ha et mannskap med ekstremt dyktige montører som kan jobben sin, sier Harangen.

I Infratek jobbes det systematisk med HMS, med strenge krav til et trygt og godt arbeidsmiljø.

- HMS / SHA har vært et viktig fokusområde for Infratek, noe vi er godt fornøyd med, avslutter Ivar Bredesen i Hafslund Nett.

alt

Hafslund Nett på Safety Walk med prosjektleder Frank Harangen

Kontakt oss

Her kan du sende bestillinger eller ta kontakt med oss for mer informasjon eller et uforpliktende tilbud.

Fornavn*
Etternavn*
Firma*
E-post*
Telefon*
Postnummer
By / Sted
Melding...