Eksempler på leveranser

Klikk på et av bildene under for å lese om casen

Kunde:
Hafslund Produksjon AS
Sted:
Vamma ved Glomma i Skiptvet kommune, Østfold
Arbeid utført:
Kjøling og lensing av anlegg

Vamma 12 er navnet på det nye vannkraftaggregatet i Glomma, med slukeevne på 500 kubikkmeter vann per sekund. Infratek står for kjøling og lensing av anlegget.

 

Hafslund besluttet i 2015 å ruste opp og utvide Vamma vannkraftverk i Glomma. Produksjonen i Vamma er i dag 1350 GWh per år, tilsvarende hele 14 prosent av strømforbruket til Oslo. Det nye aggregatet vil produsere over 1000 GWh i året. 230 GWh av dette er helt ny kraft, mens resterende erstatter produksjonen i gamle aggregater. Vamma 12 gir økt slukeevne og høyere effektivitet samt at kraftverket blir mindre sårbart for utfall og tap i produksjon.

Infratek har ansvar for installasjon av rundt 900 meter rør i dimensjon fra 50 mm til 500 mm, med tilhørende bend og flenser. I dette inngår 23 stengeventiler og tilbakeslagsventiler. I tillegg skal Infratek levere syv pumper fra 2,4kW til 170kW samt to kjølevannsfilter med automatventiler.

- Infratek står for kjøleanlegget til hele aggregatet og lenseanlegget. Det er mye som går på vannkjøling i et slik enormt vannkraftverk, blant annet lager og oljetrykksanlegg. Vår jobb er å lage inntak til vannet, og filtrere vannet som kommer inn til diverse kjølepunkter i aggregatet. Pumpene som skal leveres har i oppgave å lense kummen for drensvann og kjølevann, forklarer montasje- og teamleder i Infratek Pål Hystad.

- Det er et svært kraftverk som nå utvides og bygges her. Vamma 12 har en fallhøyde på 28,5 meter, og slukeevnen på 500 kubikkmeter vann i sekundet er enormt. Til sammenligning brukes det ca. 150-200 kubikkmeter vann per husholdning på et helt år, sier Hystad.

alt

Montasje- og teamleder i Infratek Pål Hystad på befaring på Vamma.

 

Sveisejobb

Emil Glommen Engebretsen fra Infratek skjøter og sveiser seks meter lange syrefaste rør som strekker seg oppover det høye anlegget.

alt

- Sveisemetoden kalles TIG (Tungsten Inert Gas), som vil si at smeltebadet og elektroden er beskyttet av en gass som kommer ut av sveisepistolen. Beskyttelsesgassen gjør sveisearbeidet oksygenfritt slik at sveisen ikke blir ødelagt. Også rørene som sveises sammen fylles med bakgass, forklarer Glommen Engebretsen.

Installasjon av pumper og lenseanlegg begynner til vinteren når aggregatet har tatt mer form, og rommene er støpt og bygget.

Ferdigstillelse i 2019

Infratek har jobbet på Vamma siden januar 2017, og skal etter planen holde på med arbeidet frem til høsten 2018, med oppfølging frem til mai 2019.

- Den jobben vi gjør på anlegget er man avhengig av fra starten av fordi vi støper alle rør inn i betongen. Det er spennende at Infratek er en del av et så stort byggeprosjekt når Vamma befester sin posisjon som Norges største elvekraftverk, sier Hystad.

Prosjektet Vamma 12 er planlagt ferdigstilt våren 2019.

Se bilder fra casen

Kunde:
Aventi Installasjon AS
Sted:
Granstunnelen, Riksveg 4
Arbeid utført:
Levering og installasjon av LED ledelys og etterlysende rømningsveier

Riksveg 4 Lunner grense – Jaren åpnet i sommer. På strekningen har Infratek levert og installert LED ledelys og etterlysende rømningsskilt i Granstunnelen - som første tunnel med dette produktet.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen åpnet riksveg 4 Lunner grense - Jaren 8.juli, skriver vegvesen.no. Strekningen inkluderer den 1,7 kilometer lange Granstunnelen i to løp hvor Infratek har levert og installert etterlysende retningsskilt, merking av og i tverrslag samt levering og installasjon av LED ledelinje langsgående i tunnelløpet.

- Dette markerer en viktig milepæl for Infratek som sammen med selskapet Lyngsaa i Frederikshavn har utviklet et kvalitetsprodukt for forbedring av rømningssikkerheten i veitunneler. Granstunnelen er første tunnel i Norge med disse produktetene, sier prosjektleder hos Infratek Bjørn Geeves.

Det er på oppdrag for Statens vegvesen at Aventi Installasjon AS har arbeidet med elektro og styring, regulering og overvåking (SRO) i Granstunnelen. Infratek har vært underleverandør til Aventi Installasjon AS på prosjektet.

Viktig for trafikksikkerhet og fremkommelighet

Utbyggingen av riksveg 4 mellom Lunner grense og Jaren startet høsten 2013. 9,3 kilometer firefelts veg med midtdeler er bygget siden den gang, i tillegg til 1,4 kilometer gang- og sykkelveg samt Granstunnelen.

- Dette er en stor dag med tanke på fremkommelighet og trafikksikkerhet her på Hadeland. Dette kommer lokalt til stor nytte, men det kommer også gjennomgangstrafikken til stor gagn, sa fungerende fylkesordfører Ivar Odnes i Oppland fylkeskommune under åpningen.

Se bilder fra casen

Kunde:
Lund Gruppen Arrangement AS
Sted:
Kongeparken i Ålgård
Arbeid utført:
Elektro- og aggregatarbeid

Infratek var hovedleverandør av strøm på russens Landstreff i Stavanger. 

13.500 russ var samlet i Kongeparken helgen 5.-7. mai. For tredje året på rad stod Infrateks avdeling Reservekraft for strømforsyning til de mest sentrale områdene på landstreffet.

- Reservekraftavdelingen leverte to aggregater på 500 kVA synkronisert til hovedscenen. Karpe Diem, Schoolboy Q, Tiësto, Tinie Tempah, Martin Garrix, Bebe Rexha og Postgirobygget var noen av artistene som opptrådde. I tillegg leverte vi én twin pack (to aggregater x 320 kVA) til handlegaten, som blant annet besto av flere restauranter, og tre mindre scener. Til nattklubben og campingområdet leverte vi henholdsvis 125 kVA og 125 kVA+60 kVA, sier prosjektleder for event på Reservekraftavdeling, Jon Vidar Berg.

Det ble noen flotte dager i parken for Infrateks utsendte mannskap.

- Vi hadde fire dager med rigg i strålende vær. Også under selve eventet var sola og stemningen på topp! Vi fikk til og med mulighet til å stå ute hos publikum under konsertene. Ikke så ofte vi har anledning til det. Publikums glede motiverer stort til neste eventjobb for reservekraftavdelingen, sier Berg. 

alt

Se bilder fra casen

Kunde:
Møre Nett
Sted:
Ørsta
Arbeid utført:
Levering og montering av kabel og endeavslutninger

Omringet av Sunnmørsalper og nydelig natur, har Kabelavdelingen i Infratek siden midten av januar jobbet med levering og montering av kabler og endeavslutninger på Ryste transformatorstasjon i Ørsta. 

Ryste transformatorstasjon skal oppgraderes fra 66kV til 132 kV spenning, og gi hovedforsyning til Ørsta sentrum. Infratek har stått for levering og montering av kabler mellom nye transformatorer og nytt koblingsanlegg.

- Møre Nett valgte Infratek som leverandør på bakgrunn av kvalitet og leveringstid på kritisk materiell. Det er vi glade for, og prosjektet har vært veldig vellykket, sier prosjektleder i avdeling Kraftkabel Jørgen Bjørnstad Dannevig i Infratek.

Infratek har stått for levering og montering av kabler mellom nytt GIS-anlegg (Gas Insulated Switchgear) og to nye transformatorer, T1 og T2, i tillegg til to nye mastepunkter, i alt fire kabelsett. Infratek har også sørget for montasje av kabelendeavslutninger, samt prosjektering og design av stålstruktur for montasje av kabel og endeavslutninger i nye trafoceller.

alt  

Infrateks montør setter sammen stålstativer. 

 

- Prosjektet har gått på skinner. Selv om oppstarten ble langt tidligere enn først planlagt, fikk vi tilpasset oss med en smartere arbeidsmetodikk, helt uten ekstra kostnad for Infratek og kunden, sier Dannevig fornøyd. – I tillegg vil jeg berømme alle montører som har vært med på å danne grunnlag for at prosjektet har vært vellykket. Anleggsleder Morten Høydal og montasjebas Andreas Kildahl fortjener et ekstra klapp på skulderen.

Infrateks kabelavdeling avslutter arbeidet i Ørsta i februar/mars.

Bildene til høyre:

Transformatorstasjon 1 under arbeid.

Et av kabelsettene ferdig forlagt i betongkulvert.                             

Se bilder fra casen

Kunde:
Hafslund Nett AS
Sted:
Oslo
Arbeid utført:
Prosjektering og sanering av oljetrykkskabler

I over et år har Infrateks oljekabelmontører jobbet med å tømme og sanere underjordiske oljetrykkskabler i Oslo. Arbeidet er en viktig del av oppgraderingen mot et mer fremtidsrettet strømnett i byen.

Økt strømbehov

Sentrumsutvikling og mange nye beboere gjør at hovedstaden trenger mer strøm. I løpet av 2017 skal hovednettet i Oslo, på 33 kV, være ferdig oppgradert til et nytt og mer fremtidsrettet nett på 132 kV. Det betyr at gamle oljekabler erstattes med mer miljøvennlige, effektive og plastisolerte PEX-kabler, og de gamle 33 kV- og 47 kV-kablene må tømmes for olje. Det er en møysommelig, men viktig prosess.

- For å tømme og kondemnere oljekablene, må de tappes i to runder. Kablene må først tas helt ut av drift, før alt annet utstyr frakobles. Deretter kan kablene tømmes for olje. Når det så har gått tre måneder, kan runde to med oljetapping begynne. Da bruker vi i tillegg trykkluft for å få ut restene. Infrateks montører setter på endehetter og plomberer igjen kablene, før oljekablene kan avvikles for godt, forklarer prosjektleder Frank Harangen.

I løpet av 2016 har Infratek tappet litervis med olje.

- Vi har tømt kabler for ca. 120.000 liter olje. All oljen som tappes ut leverer vi til godkjente mottak. Her blir oljen raffinert til bruk andre steder.

alt

Spesialkompetanse

Denne formen for oljekabelarbeid som Infratek nå utfører for Hafslund Nett, er det stadig færre montører som behersker.

- Det krever spesialkompetanse på fagområdet. Det er ikke mange montører igjen i Norge som innehar slik kunnskap. I Infratek er vi per i dag så heldige å ha 12 oljemontører som mestrer faget, sier Harangen.

Hafslund Nett er fornøyd med arbeidet Infratek har gjort.

- Vi er veldig tilfreds med jobben og det gode samarbeidet med Infratek i dette prosjektet, sier Ivar Bredesen, senioringeniør Regionalnett i Hafslund Nett.

Sanering av kummer

Oljetrykkskablene som ligger under bakken, er oppdelt i seksjoner. Mellom hver seksjon ligger det underjordiske kummer med oljeutstyr. Etterhvert som kablene legges ned, må kummene saneres.

- Vi har tatt ut 33 seksjoner, og demontert 20 kummer rundt omkring i Oslo. Her har alle rør blitt tettet igjen, og tilførsler, utstyr, strøm og signaler er fjernet. I tillegg til dette, er det også vår oppgave å fjerne selve kumlokket, pigge ned betong, fylle på med grus, og asfaltere eller legge gressplen, sier Harangen.

alt

Hafslund Nett skal fortsette arbeidet med tømming av oljetrykkskabler og sanering av kummer i 2017.

Helse, miljø og sikkerhet i fokus

En del av arbeidet Infratek har utført, har vært langs Akerselva. Jobben som ble gjort i dette området ble fulgt opp spesielt tett.

- Vi måtte søke Fylkesmannen, Bymiljøutvalget, Vannverket og andre etater om tillatelser før prosjektet kunne starte. Vi har hatt daglig besøk av både Bymiljøetaten og Hafslund. Da er det godt å ha et mannskap med ekstremt dyktige montører som kan jobben sin, sier Harangen.

I Infratek jobbes det systematisk med HMS, med strenge krav til et trygt og godt arbeidsmiljø.

- HMS / SHA har vært et viktig fokusområde for Infratek, noe vi er godt fornøyd med, avslutter Ivar Bredesen i Hafslund Nett.

alt

Hafslund Nett på Safety Walk med prosjektleder Frank Harangen

Kunde:
Statens Vegvesen
Sted:
E6, Kvam
Arbeid utført:
Lysinstallasjon

Utbyggingen av en ny E6 mellom Vinstra og Sjoa ble ferdigstilt i desember. Langs strekningen ligger nye Kvam bru, der Infratek har stått for lyssettingen.

Prosjektleder Per Inge Nordvik ønsker nå at Infra Solutions skal få flere arbeider spisset inn mot installasjon av effektbelysning.  

- Det har vært en fantastisk prosess. Nå håper vi at Infra Solutions kan få flere prosjekter som innbefatter spesielle og kreative lyssettinger.

Effektbelysningen er designet av Erik Selmer, og Luminator har vært lampeleverandør på arbeidet. Anleggslederen for prosjektet heter Robin Bandlien.

I tillegg til Kvam bru, har Infra Solutions også utført andre arbeider for Statens Vegvesen på den nye E6-strekningen.

- Vi har gjort veilysanlegg på sørsiden av Teigkamptunnelen, ved Kvam sentrum, og ved Sjoa. I tillegg har vi hatt effektbelysningen av tre mindre trebruer, Kongsli, Giverhagen og Taarud, sier Nordvik.

På alle prosjektene er det Implenia Aurstad ANS som har vært hovedentreprenør.

Vindutsatt

alt

Foto: Roar Holten, Statens Vegvesen 

Kvam bru er 60 meter høy, og helt på toppen har Infratek installert flylys og lynavledere. Det var en luftig opplevelse for de som skulle gjøre jobben.

- Arbeidene har vært utført fra en kurv hengende fra en byggekran. Arbeidet stoppet opp med en gang det ble litt vind, forteller Nordvik, og fortsetter

- For en av montørene våre ble det med den ene turen opp. Han klarte ikke gjøre noe fordi han holdt seg fast med begge hender.

På tross av luftige utfordringer, er Kvam bru nå blitt en viktig del av den nye E6-strekningen.

- Det har blitt et vakkert landemerke på turen oppover dalen, avslutter Nordvik.

alt

LagreLagre

Kunde:
Oslo kommune v/Bymiljøetaten og bydel Alna
Sted:
Undergang E6
Arbeid utført:
Prosjektering og montasje

E6-undergangen mellom IKEA Furuset og Lindeberg er knapt til å kjenne igjen. Spesialbelysning i kombinasjon med friske fager er årsak til forvandlingen, som Infratek har prosjektert.

 

Infrateks divisjon Infra Solutions er en stor aktør innenfor veibelysning i Norge. 
- Dette oppdraget var litt utenom det vanlige, men ikke desto mindre spennende å jobbe med, sier prosjektleder Øyvind Hagen. 

Tidligere var undergangen blass i fargene. Nå er den ene siden malt i mange nye friske farger, mens motsatt vegg er lyssatt. 
- Midt i undergangen er det bevegelse-sensorer som gjør at når du går forbi to speil lyser silhuetten din i speilene. Det gir en veldig artig effekt, sier prosjektleder Finn Wangsmo.

Spesialbelysningen er utført i samarbeid med designfirmaet Hoos AS som har levert selve lysene og sensorene. Produsent av sensorene var Null Ohm AS og ÅF Lighting Norway hadde det overordnede ansvaret for prosjektet.
- Infratek har oppgraderte sikringsskap, demontert eksisterende belysning og tilførsler. I tillegg har vi lagt nye tilførsler til ny belysning og monterte Led drivere for effektbelysningen         

I det samme prosjektet for bymiljøetaten ble to underganger til i samme området oppgradert med maling kombinert med belysning. Ved disse to undergangene, mellom Tevlingveien og Lindebergåsen og under Lindebergveien ved Lindeberg sykehjem, har Infratek også satt opp såkalte multifunksjonsmaster med effektbelysning, og veilys.

På hovedbildet ser du prosjektlederne Finn Wangsmo (t.v) og Øyvind Hagen i undergangen ved IKEA Furuset.

De andre bildene er undergangen slik den så ut før prosjektet ble satt i gang, og undergangen ved Lindeberg sykehjem som også er blitt som ny. 

 

Se bilder fra casen

Kunde:
Oslo kommune
Sted:
Karl Johans gate
Arbeid utført:
Montere banner

Ingen som er i Oslo denne uken kan unngå legge merke til at Norway Cup er i gang. Infratek er med på å gjøre verdens største fotballturnering synlig i gatebildet.

 

Når utestedene langs Norges paradegate, Karl Johan, stenger og de siste festløvene begynner å traske hjem inntar Infratek Solutions avd. 5240 gatebildet. 
- For å få hengt opp bannere må vi bruke lift, og annet utstyr som tar plass. Derfor denne typen arbeid gjøres om natta, sier teknisk saksbehandler Bjørn Andersen. 

Infratek har kontrakt med Oslo kommune om å henge opp bannere i forbindelse med ulike arrangementer. Norway Cup er et eksempel, Nobelpris-utdelingen og Oslo Military Tattoo to andre. 

- I tillegg henger vi opp lys i forbindelse med julegater. Både dette og opphenging av bannere er et håndverk som krever spesiell kompetanse og spesialutstyr i tillegg til sertifikat og godkjenninger. Man kan ikke jobbe nær trikkens kjøreledning uten å vite hva man gjør…, sier avdelingsleder Jon-Henrik Hem.

I tillegg til bannere installerer vi også dekorativ fasadebelysning til både private og offentlige bygg.

Se bilder fra casen

Kunde:
Statkraft
Sted:
Songa kraftstasjon, Arabygdi
Arbeid utført:
Skifte kabel fra 300 til 420 kV

Odd Agnar Drivvoll, Øystein Gullestad og Ole Nielsen har hatt Arabygdi øverst i Telemark som arbeidsplass i vår og forsommer. Statkrafts kraftstasjon Songa oppgraderes. Infratek jobb er å bytte fra oljekabel til PEX-kabel på anlegget. Totalt har Infratek lagt inn 1050 meter med 420 kV kabel. Både trekking og terminering av slike kabler krever spesialkompetanse og det er ikke mange entreprenører som er sertifisert til å arbeide med 420kV, slik Infratek er.

 

Songa kraftstasjon ligger rett ved en av Norges dypeste innsjøer, Totak, og ble satt i drift i 1964. Nå blir det altså oppgradert, i løpet av juni skal arbeidene være ferdig og vannet igjen komme ned de 287 meterne i rørfallet.Infrateks trio er i rute, og har sin del av prosjektet under god kontroll der de jobber på stillaset over inngangsporten til kraftstasjonen. 

- Grunnjobben vår her på Songa har vært å bytte fra oljekabel på 300 kV till PEX-kabel på 420 kV. Sentralnettet utenfor stasjonen er kun dimensjonert for 300 kV, men Statkraft ønsker å oppgradere stasjonen for framtiden, sier bas Odd Agnar Drivvoll.
Foruten skifte av kanel, skifter også Infratek kabelavslutningene og overspenningsavledere ved anlegget

Testing av «nye» Songa skjer i disse dager. Avdelingsleder Jan Torstensen sier prosjektet har hatt en stram tidsplan.
- Vinduet er de ukene Statkraft har stengt igjen krana, sier Torstensen. Han karakteriserer oppdraget for Statkraft slik: Infratek har lykkes godt med denne type jobber i kraftstasjoner de siste årene. Vårt entreprenørskap, kraftfulle gjennomføring og innsalg av løsning er oppskriften for å lykkes med disse oppdragene.

Se bilder fra casen

Kunde:
Agder Energi
Sted:
Kristiansand
Arbeid utført:
Heve linje

Infrateksavdeling Regionalnett Østfold gjennomførte i mai 2015 en jobb hos Agder Energi. Arbeidet bestod av å heve en 132kV linje som gikk over Stølen avfallsanlegg.

Infratek installerte ny fagverksmast med en høyde på 40 meter, og erstattet en eksisterende fagverksmast med en ny på 36 meter. Det ble laget nye fundamenter til hver mast. Mens fundamentene var i produksjon reiste to representanter fra Infratek ned til Ungarn for å overvære fabrikkmonteringen av de nye mastene slik at alt skulle bli klart for heising av master og montering av faser.

- Vi ble tildelt strømstans i syv dager og reiste ned på søndag kveld for å være klare til å gå i gang fra tidlig mandag morgen, forteller produksjonsleder Stål Lind.

Etter at linjen var spenningsprøvd og jordet gikk man straks i gang med å frigjøre den eksisterende masten fra fasene mens anlegget ble klargjort for to mobilkraner som skulle heise master på tirsdag. Arbeidet som ble foretatt på den eksisterende masten, og på den nye 36 meteren som skulle opp på samme plass kunne ikke gjøres fra lift. Her ble all montasje utført manuelt.

På grunn av lastutfordringer i nettet fikk Infratek også forespørsel om å forsere arbeidet for å bli ferdig raskere.

- Vårt personell la en plan for dette og stod virkelig på for å gjennomføre arbeidet på kortere tid. Det var komplekst arbeid som krevde folk med forskjellig kompetanse, sier Lind.

Resultatet var at arbeidet ble ferdig på allerede onsdag kveld og linja ble lagt inn kl. 2100. Oppryddingen ble gjort på torsdag før hjemreise.

Det var en sliten men stolt gjeng som satte kursen hjem til Østlandet den dagen. Med en meget tilfreds kunde og enda ett linjekvalitetsprodukt levert fra Infratek var alle involverte parter fornøyde, forteller Lind.   

Kunde:
Oslo 2016
Sted:
Spikersuppa og Universitetsplassen
Arbeid utført:
Produksjon og backup

Infratek leverer strøm til event og har blant annet levert for en rekke idrettsarrangementer.

Skiskytter-VM Oslo 2016

2. til 13. mars er det arrangert Skiskytter-VM 2016 i Oslo. Avdeling Reservekraft fra Infratek har jobbet med planlegging, utførsel og beredskap av strøm. Dette blir gjort for medaljeseremonien på Universitetsplassen og folkefesten på Spikersuppa.

Energimontør Petter Nordby hadde ansvaret for Universitetsplassen under arrangementet. Arbeidet var svært viktig og sikret avbruddsfri overgang til aggregat.

- Det som skjer her før sending er at vår partner Aggreko bidrar med en så kalt gridlock, som er et styringsverktøy. Det vil si at man kan synkronisere aggregater inn mot nettspenningen. Så kan man ta over all belastningen, uten at det blir blunk i strømmen. Så kundene vil ikke merke noe, forteller Nordby.

Stian Walskrå som arbeider ved Spikersuppa er fornøyd med arbeidet. Han har vært med på mange forskjellige arrangement og prosjekt som krever likt arbeid.

- Vår lange erfaring er en stor fordel for våre kunder. Vi kan for eksempel gjøre dette for bedriftskunder, sykehus og ulike typer event slik som her, sier Walskrå.

X Games

Nylig var også Infratek på oppdrag for Sahr produksjon da Oslo for første gang var vertskap for X Games. Infratek var til stede på alle tre arenaer der det foregikk aktiviteter. På Tøyen var det big air på ski og snowboard, og skatekonkurranse i Skur 31. I tillegg var det ski og snowboard i Wyllerløypa i Oslo Vinterpark. Jarle Hellesen hadde ansvaret.

- De har vært veldig fornøyd med arbeidet vi har gjort. Vi ordnet med all strøm til produksjon og backup. Eksempelvis var det OB-busser som hadde sending til cirka 40 millioner mennesker. Å gå inn i disse bussene var som å gå inn i et produksjonsstudio. Om man ikke har backupaggregat, så kunne det tatt opp mot 30 til 40 minutter å starte OB-bussen igjen, forklarer Hellesen.

Ungdoms OL

Ungdoms OL fant sted i Lillehammer mellom 12. og 21. februar. Der hadde Infratek en riggetid på over to uker hvor vi leverte nettstrøm til scene og diverse salgstelt på arenaen. Energimontør Petter Nordby var tilstede på dette arrangementet.

- Jeg selv var i beredenskap i en uke for prøver og for åpningsseremonien. Vi leverte også strøm og ikke minst utstyr til flere arenaer nede i Lillehammer sentrum. Alt gikk etter planen og kunden var fornøyd med utførselen, avslutter Nordby.

Se bilder fra casen

Kunde:
Hafslund Nett
Sted:
Blommenholm
Arbeid utført:
Trafoskifte

På Blommenholm har Infratek jobbet hardt for å sikre strøm til flere tusen husholdninger i området. Like før jul smalt det nemlig da en av trafoene havarerte. Nå er ny midlertidig trafo på plass.

Infrateks regionalnettavdeling Oslo ryddet opp etter at en transformator i i Blommenholm stasjon havarerte før jul.

Etter feilsøking ble det konkludert med at feilen ikke kunne repareres på stedet, slik at ny midlertidig transformator til stasjonen måtte hentes inn.

-Transformatoren ble vinsjet ut og inn på provisoriske skinner for deretter å bli løftet opp på henger med mobil kran. Før dette kunne starte måtte alle betongbjelkene foran ned, og trafoen ble vinsjet inn ved å bruke fem kilo grønnsåpe mellom skinner og sklijern, for å flytte den cirka 42 tonn tunge transformatoren, sier prosjektleder Geir Sotnedal i Infratek.

Den gamle transformatoren på cirka 52 tonn som havarerte repareres hos ABB i Drammen og skal etter hvert tilbake.

Totalentreprenør med kraftkabel og mekanisk verksted

Infrateks kraftkabelavdeling bidro også i arbeidet med bytte av 450 meter skadet kabel fra anlegget og ut til trafoen. Kabler ble revet og nye kabler ble trukket, totalt 18 nye endeavslutninger, ni kabler med tre kabler per fase.

Infrateks mekaniske verksted utførte i tillegg branntetting av kabelgjennomføringer og nødvendig flytting og montering av låser for å sikre trafoselen mens bjelkestengsler var demontert.

Avdelingsleder for Regionalnett Oslo i Infratek Roald Kleivi er fornøyd med gjennomføringen og ser framover mot videre vekst.

- Infratek leverer stadig flere oppdrag på høyere spenning. Innenfor regionalnettsmarkedet satser vi på vekst i årene som kommer, sier Kleivi.

Se bilder fra casen

Kunde:
Hafslund Nett
Sted:
Lahaugmoen
Arbeid utført:
Reparasjon av trafoer

Infrateks transformatorverksted på Lahaugmoen har 15% økt omsetning i januar, sammenlignet med året før, og har siktet innstilt på en like god måned i februar.

- Vi hadde høy produksjon av timer dagtid og var effektive i arbeidet med transformatorene, forteller leder på transformatorverkstedet, Lasse Steinar Solbakken om det gode resultatet.

Infratek reparerer og lagrer distribusjonstransformatorer for Hafslund Nett. I januar ble 13 trafoer bygd om i verkstedet, mens 20 ble reparert. Totalt på et år bygger medarbeiderne om og reparerer cirka 300 trafoer og utfører vedlikehold på cirka 200. Med tre mann på plass tilsvarer det fort en trafo per mann per dag.

- I tillegg håndterer vi transformatorer i Hafslunds Nett for andre entreprenører enn Infratek, selvfølgelig like raskt og med like høy kvalitet, forklarer energimontør Terje Thomassen.

Det er nettopp kvalitet i leveransene som gjør at Infratek får stadig flere jobber. Hafslund er fornøyd og transformatorverkstedet har fått et godt rykte.

- Vi vurderer trafoer som kommer inn, ser på tilstand, foretar målinger, noen ganger må vi åpne og tappe og bytte olje og noen ganger må vi sende videre til Møre Trafo for reparasjon. Ved for eksempel lynnedslag kan resultatet også bli skroting, sier energimontør Christian Magne Jægtnes.

Se bilder fra casen

Kunde:
Brugg Kabel AG / Statnett
Sted:
Kvandal, Bardufoss & Balsfjord
Arbeid utført:
420kV kabelprosjekt for Statnett

I Troms har Infratek et prosjekt i forbindelse med Statnetts utvidelse av fire trafostasjoner.

Kontraktarbeidet omhandler:

  • Etablering av anleggsvei og kabeltrasé
  • Bygging av 8 stillas
  • Leveranse av over 24 avledere, 48 stålstativer, 400 prefabrikkerte U-kanaler og 48 prefabrikkerte 8-tonns betongfundament
  • Installasjon av 4800 meter 420kV kabel og 24 endeavslutninger

Prosjektet startet med planlegging høsten 2013 og skal etter planen bli ferdigstilt sommeren 2016.

- Våre kunder er avhengig av kortest mulig utkobling av nettet. En av våre styrker er å finne enkle og gjennomførbare løsninger, forklarer prosjektleder Øyvind Ramsø. For å gjennomføre en slik jobb er vi avhengige av våre flinke, godt kvalifiserte montører. Både trekking og terminering av slike kabler krever spesialkompetanse og det er ikke mange entreprenører som er sertifisert til å arbeide med 420kV.

Kabeltrekking nord i Norge kan by på utfordringer, spesielt på vinteren. Temperaturen kan variere fra fem plussgrader til minus tjue på et døgn og vindforhold kan også variere.

- Kabelstrekk i Bardufoss i november er kaldt. I tillegg har håndtering av 18 meter høye og frittstående stillas i all slags vær og vind vært en av hovedutfordringene våre. Utkoblingstiden er som vanlig kort men alt har gått bra så langt og vi håper det fortsetter sånn, sier Ramsø.

Se bilder fra casen

Kunde:
EB-Nett
Sted:
Langum, utenfor Drammen
Arbeid utført:
Nytt vern- og kontrollanlegg for 132 og 50kV

Infratek har gjennomført et omfattende prosjekt, som startet i desember 2013 og ble avsluttet like før jul i 2015.

- Dette er et prosjekt som krever en viss kompetanse innen kontrollanlegg og styring, forklarer prosjektleder Jo Østhagen. Utfordringen er å utføre arbeid på stasjon som er i drift, da krever det ekstra mye av de som skal utføre, for kobler vi en ledning feil, kan det hende at store deler av Drammen mister strømmen.

Til transformatorstasjonen kommer det inn 132 kV som transformeres ned til 50 kV og forsyner strømnettet til flere mindre transformatorstasjoner i regionen. 
Infratek har bygget nytt vern- og kontrollanlegg for hele stasjonen. Anlegget er modernisert stegvis med utkoblinger for hver linje og transformator. I tillegg har vi også gjennomført mekaniske jobber og byttet ut andre komponenter som effektbrytere.

Se før og etterbilder til høyre

 

Se bilder fra casen

Kunde:
Statens Vegvesen
Sted:
Strindheimtunnelen
Arbeid utført:
Leveranse og installasjon av nød- og retningsskilt

Infratek skilter tunnelløp og tverrslag med etterlysende nød- og retningsanvisningsskilt «Infraglow» i den nye Strindheimtunnelen.  

Denne typen løsninger er nok et satsningsområde for Infratek innen kritisk infrastruktur og skiltene er spesialutviklet for å tåle det krevende miljøet i vei- og jernbanetunneler, er miljøvennlige, kostnadseffektive og 100 prosent gjenvinnbare.

Strindheimtunnelen er et av Norges mest utfordrende vegprosjekter og går fra Nyhavna i Trondheim til Strindheim.  Den blir en del av riksvei 706 (tidligere E6) og blir den nye hovedinnfartsåren til Trondheim nordfra.

Tunnelen åpner for trafikk i juni 2014 og har en lengde på 2,5 km med to parallelle løp og to felt i hver kjøreretning.  

Kunde:
Fortum Distribution
Sted:
Stockholmsregionen og den svenske vestkysten
Arbeid utført:
Drift og vedlikehold av elnett

Infratek har fra januar 2013 ansvaret for drift og vedlikehold av Fortum Distributions elnett i Stockholm, Täby, Lidingö och Ekerö. 

Fra og med 2014 er også Bohuslän og Halland en del av oppdraget. Totalt sikrer Infratek strømtilførselen for 533 000 kunder i Stockholmsområdet og 120 000 kunder på den svenske vestkysten.

Infratek har beredskap for feilretting døgnet rundt, hele året, og garanterer at personal er på plass innen en halv time ved el-avbrudd. Infratek har også opprettet en egen avdeling med fokus på å utvikle metoder for i størst mulig grad garantere avbruddsfri el-forsyning. Dette konseptet implementeres i samband med oppdraget på vestkysten og skal deretter innføres i Infratek i hele Norden. 

Kunde:
Hafslund Nett
Sted:
Sørum, Norge
Arbeid utført:
Bygging av kraftlinjer

Infratek har bygget kraftlinjer for Hafslund Nett i Sørum kommune. Linjene har 22 kV spenning og er på totalt 7.5 kilometer. 

- Strekkene vi bygger er på til sammen 7,5 kilometer, forteller Erik Olsen-Ruud som er BAS for prosjektet.

Sammen med kollegene Peter Haugland, Hågen Jellum og Arnfinn Bredesen har han strukket linjene som gir Sørum en bedre strømforsyning på 22 kV distribusjonsnettet i kommunen. 

- I prosjektet har vi fraktet inn nye stolper, pukkstein til fundamentene, kraftlinjer og annet materiell på det beltegående spesialkjøretøyet vårt.  Det ble en del gjørme når vi jobbet på høsten, men det ble litt lettere etter hvert som telen satt seg om natten, sier Olsen-Ruud.
 

Se bilder fra casen

Kunde:
Ishavskraft
Sted:
Oslo - Svinesund, Norge
Arbeid utført:
Hurtigladere for elbiler

Infratek har på oppdrag fra Ishavskraft og prosjektet Ishavsveien bygget de første fullservice ladestasjonene i verden langs E6 fra Oslo til Svinesund.  

Løsningen inneholder flere typer hurtigladere ved her stasjon, slik at elbileiere ikke diskrimineres ut i fra hvilke type bil de har.

Se bilder fra casen

Kunde:
A-train
Sted:
Stockholm, Sverige
Arbeid utført:
Drift og vedlikehold av jernbaneanlegget til Arlanda Express

Siden 1999 har vi jobbet med drift og vedlikehold på jernbaneanlegget til Arlanda Express, hurtigtoget mellom Stockholm sentralstasjon og Arlanda flyplass. 

- I dette oppdraget har vi et helhetsansvar som stiller høye krav til service, tilgjengelighet og kvalitet, sier Leif Andersson, forretningsutvikler for jernbane i Infratek.  

Drift- og vedlikeholdskontrakten med funksjonsansvar gjelder bygninger, bane, elektro, signal og tele. I tele inngår også for eksempel passasjerinformasjonssystem (PIS), alarmovervåkning (SCADA), sentralbord (PABX), kameraovervåkning (CCTV) m.m. 

Avtalet ble forlenget i 2012, og gjelder til 2016.

- Vi har hatt et langvarig og nært samarbeid med Infratek, og vi har hatt et felles mål om å være Sveriges punktligste togoperatør. Arlanda Express har nå beholdt denne posisjonen 10 år på rad, sier Per Thorstenson, administrerende direktør i A-Train. 

Kunde:
Stokab
Sted:
Stockholm
Arbeid utført:
Rammeavtale med Stokab vedrørende bygging av 170 000 tilkoblinger.

På oppdrag fra Stokab har vi vært med på å bygge Europas største åpne fibernett. 

Oppdraget omfattet å kontakte gårdeiere for å tilby oppkobling, prosjektere nettstruktur og utføre kanalisering og fiberarbeider. 

Kunde:
Fortum Distribution
Sted:
Sverige
Arbeid utført:
Drift og vedlikehold på Fortums 20.000 trafomålere og målesystem

Oppdraget gjelder Fortums samtlige konsesjoner i Sverige og omfatter blant annet nymontasje, feilretting, akkrediterte kontroller og ombygginger av målesystemer som ikke oppfyller kravene til målenøyaktighet. 

Kunde:
Kungliga Djurgårdsförvaltningen
Sted:
Sørlige og nordlige Djurgården, Sverige
Arbeid utført:
Utskifting av lyskilder

Utskifting av samtlige kvikksølv- og høytrykksnatriumlyskilder med 8 og 20 W LED. 

Arbeidet ga en umiddelbar reduksjon på 60 prosent i kundens energikostnader, målbar med en gang entreprisen var sluttført. Inntjeningstiden for bestillerens investering var på cirka 18 måneder. 

Kunde:
Akershus Energi Varme
Sted:
Lillestrøm/Lørenskog, Norge
Arbeid utført:
Bygging av fjernvarmeanlegg

Infratek har utført prosjektering, prosjektledelse og bygging av fjernvarmeanlegg for Akershus Energi Varme på Lillestrøm og Lørenskog. 

Kunde:
Hafslund Nett
Sted:
Oslo, Norge
Arbeid utført:
Oppgradering av trafoer AUS

Infratek har satt i gang et pilotprosjekt innen oppgradering av trafoer ved bruk av AUS-metoder. 

De to trafoene i prosjektet ble oppgradert fra 315 kVA til 500 kVA (11 kV) og fra 500 kVA til 800 kVA (22 kV).

Kunde:
Sandvik
Sted:
Sverige
Arbeid utført:
Elkraftoppdrag, kurs og opplæring

Infratek utfører elkraftoppdrag, og gennemfører oplæring, rapporteringer og rådgivning. 

Infratek har blandt andet installeret koblingsanlæg, effektbrydere og kabler på elkraftanlægget i Västberga, Sverige. Vi har også indledt og gennemført rapporter af kondensatorbatterier, gjort ESA-oplæringer og rådgivning inden for eksempel kabeldimensionering. 
 

Kunde:
Rabbalshede Kraft/Fortum
Sted:
Vestkysten, Sverige.
Arbeid utført:
Infrastruktur for vindkraftpark

Infratek har bygget tilkoblingen for en række af selskabets parker. Fejlretting, beredskab, og tilsyn af el-anlæg. Vi har også beredskab på turbinene i samarbejde med Nordex, og internt net for Fortum. 

Kunde:
Statoil
Sted:
Worldwide
Arbeid utført:
Integrerte sikkerhetsløsninger

Infratek leverer integrerte sikkerhetsløsninger til Statoil over hele verden.

Kunde:
Svenska Kraftnät
Sted:
Bräcke, Sverige
Arbeid utført:
Bygging av koblingsstasjon

Infratek bygger en ny 220 kV koblingsstasjon i Bräcke utenfor Sundsvall i Sverige for Svenska Kraftnät. Stasjonen skal ta imot strøm fra en vindkraftpark som bygges av Statkraft/SCA i området.

Kunde:
Fingrid
Sted:
Tuovila og Uusnivala, Finland
Arbeid utført:
Nybygging av transformatorstasjoner

Infratek har bygget to nye 420/110 kV transformatorstasjoner for det finske nasjonale nettselskapet Fingrid i Tuovila og Uusnivala som en del av nettoppgraderinger langs den finske vestkysten.

Kontakt oss

Her kan du sende bestillinger eller ta kontakt med oss for mer informasjon eller et uforpliktende tilbud.

Fornavn*
Etternavn*
Firma*
E-post*
Telefon*
Postnummer
By / Sted
Melding...