Vil kjøre el-lastebil med Infratek

Et av Norges  viktigste miljøinitiativ, ELinGO, ruller fremover. Med sin kompetanse er Infratek en viktig brikke på veien mot en mer klimavennlig godstransport.

 

 

Professor i statsvitenskap ved universitetet i Stavanger, Oluf Langhelle, og  Runar Søråsen fra Miles Ahead AS (spesialist på å identifisere og utnytte nye forretningsmuligheter for bedrifter som bruker smidige innovasjonsstrategier) drar i disse dager rundt i Norden for å kartlegge kompetanse, få innspill fra partnere og videreutvikle ELinGO. Første workshop i ELinGO ble avholdt 18-10-2016, hos Infratek på Alnabru.
- Vi er først hos Infratek som er en av partnerne i prosjektet. Så drar vi videre til Lyse, Volvo i Sverige og NHO de nærmeste dagene. Jeg leder delprosjektet «realisering og industrialisering» og Oluf leder delprosjektet om samfunnsmessige rammebetingelser. Et viktig element er å kunne dokumentere ulike forretningsmodeller, sier Søråsen.

Godstransport er avgjørende for næringslivet, men bidrar til store klimagassutslipp. Godstransport på veien  antas å øke med 65 % til 2050, samtidig som Norge skal bli klimanøytralt. Derfor  bør også godstransporten elektrifiseres. Dette skal prosjektet ELinGo forske på. Går alt etter planen, kan den nye E39, veien mellom Kristiansand og Trondheim, kanskje omdøpes til EL39 når den skal stå ferdig i 2035.

Ambisjonen er at den 1100 kilometer lange strekningen skal elektrifiseres, og vi ser på flere muligheter for løsninger, så som induktiv ladning mellom kjøreveien og bil, luftkabel med pantograf på førerhus (godstransport og busser) eller skinne i veibanen (fysisk ladning). Dermed kan godstransport/ kjøretøy lades under kjøring. 
Uansett alternativ vil Infratek kunne bidra, både som partner i prosjektet som de er i dag. Men også kunne få oppdrag, sier Søråsen.
Delprosjektene  Langhelle  leder skal resultere i en rapport i Q1 2017.

- Nesten alle andre bransjer klarer å senke sine miljøutslipp, bortsett fra godstransport. Derfor er prosjektet ekstremt viktig, sier Langhelle.

Divisjonssjef Jarle Pettersen i Infra Solutions mener det er helt riktig av Infratek å involvere seg i prosjektet.
- Vi er størst i Norden på å bygge ladestasjoner. Vi har kompetanse innen dette fagfeltet, og kan gjennom ELinGO få nye oppdrag, og innblikk inn i et framtidig enormt marked. Ikke i dag, men et år er som kjent 365 dager – og framtiden ligger foran oss, sier Pettersen.

ELinGO skal gjennomføres i samarbeid med bedrifter som ønsker å engasjere seg i elektrifisering av godstransporten på veg. Prosjektet eies av Statens vegvesen mens den daglige koordineringen av prosjektet er tillagt SINTEF Byggforsk. Prosjektet gjennomføres med støtte fra Norges forskningsråd.
Infratek er en av 11 partnere (bedrifter), blant annet sammen med Siemens, Volvo og NTNU.

Mer info om prosjektet på www.elingo.no

På bildet: , f.v.: Hugo Cardoso (Infratek), Jarle Pettersen (Infratek), Runar Søråsen og Oluf Langhelle hadde mye å diskutere i workshopen.

Kontakt oss

Her kan du sende bestillinger eller ta kontakt med oss for mer informasjon eller et uforpliktende tilbud.

Fornavn*
Etternavn*
Firma*
E-post*
Telefon*
Postnummer
By / Sted
Melding...