Vil du være sommervikar i Infratek?

Infratek søker vikarer som vil være med å forme fremtidens infrastruktur. Ine Skarrud var en av fjorårets sommerstudenter. Vikariatet resulterte i forlenget engasjement i Infratek som forretningsutvikler. 

Ine Skarrud (29) søkte på sommerjobben i Infratek nettopp fordi hun ville bruke kunnskapen fra industriell økonomi fra Høgskolen i Sørøst-Norge ut i praksis.

- Jeg var på jakt etter å opparbeide meg relevant erfaring til utdannelsen min. Stillingsutlysningen fokuserte på strategi, prosjektledelse og markedsundersøkelser, områder jeg har inngående faglig kunnskap innen, sier Ine Skarrud.

Bredt spekter av oppgaver

Infratek vektlegger at studentene skal få utvikle seg faglig innfor ulike divisjoner. I løpet av sommeren 2016 kartla Ine og de andre sommervikarene Infrateks forretningsmuligheter innenfor områder som elektrifisering av havner, off-grid ladestasjoner for elbil, altså en ladestasjon som ikke har tilknytning til strømnettet, men som genererer egen strøm eller får påfyll fra en ekstern enhet, og vindmølleparker.

alt

Fjorårets sommervikarer på befaring. Fra venstre Fredrik Blom, Tor Thorsrud Sporsem, Kathrine Wiulsrød Lunder, Ine Skarrud og Lars Eirik Eilifsen

- Sammen med fire hyggelige og smarte elkraftingeniører jobbet jeg med tre ulike prosjekter. Et prosjekt omhandlet en markeds- og mulighetsanalyse av landstrøm til skip på havnesiden, det andre prosjektet fokuserte på de tekniske aspektene knyttet til å utvikle og implementere off-gridladere til elbiler, med hovedfokus på det norske markedet. Det siste prosjektet omhandlet hvorvidt Infratek burde ekspandere sin markedsandel på det moderne vindkraftmarkedet. I alle de tre prosjektene lærte vi mye om kraftmarkedet i Norge, og om ulike teknologier Infratek bruker i dag. Vi fokuserte også på hvilke teknologier Infratek kan bruke i fremtiden. Ikke minst lærte vi mye om hvordan det er å jobbe i elkraftbransjen, sier Skarrud.

Tett oppfølging

I sommerjobben hos Infratek får du tett og god oppfølging gjennom det 6 uker lange vikariatet, som varer fra midten av juni til begynnelsen av august.

- Vi fikk tett oppfølging hele sommeren, og mulighet til å være med på flere befaringer. Dersom vi behøvde mer informasjon om et tema, ble vi enten hjulpet internt i Infratek, eller vi ble satt i kontakt med aktuelle kompetansepersoner. Midt i fellesferien var det i blant stille på kontoret, men til og med da var det ikke et problem å få hjelp og veiledning, forteller Skarrud. 

Nyttig for Infratek

Leon Andeng, avdelingsleder for fagopplæring, synes det er verdifullt å ha sommerstudenter i vikariat hos Infratek.

– Vi ser stor nytte av å ha studenter i sommerjobb her. Det er viktig for oss å holde god kontakt med utdanningsmiljøene. Vi prøver også ha en grundig prosess i tett samarbeid med HR når vi velger hvem som blir sommervikarer hos oss, sier Andeng. 

Fikk videre engasjement

Etter seks uker med utfordringer og bratt læringskurve, ble Ine tilbudt et engasjement i Infratek.

- Jeg ble tilbudt et videre engasjement som forretningsutvikler siste dag i sommervikariatet, i divisjon Distribusjonsnett Norge. Her jobbet jeg med en LFS-utleietjeneste, landstrømmarkedet og utvikling av beredskapstjenester. Det var en utrolig flott erfaring.

Sommervikariat 2017

Som sommervikar i Infratek får du mulighet til å bidra til forretningsutvikling innen viktige områder som distribusjonsnett, regionalnett, veilys og ladestruktur for elbiler. Ine ville aldri vært foruten sommerjobben i Infratek.

- Å jobbe i Infratek var både utfordrende og lærerikt. Det å få muligheten til å jobbe i den "virkelige verden" med ordentlige problemstillinger er noe helt annet enn å løse en fiktiv caseoppgave på skolen. Det var også veldig nyttig å få hands-on-erfaring med å jobbe med ingeniører, utnytte våre ulike kompetanser, og lage et felles produkt, avslutter Skarrud.

 

Fristen for å søke på årets sommervikariater er 1. mars.

https://infratek.mynetworkglobal.com/no/what:job/jobID:134669/where:4/

 

 

Kontakt oss

Her kan du sende bestillinger eller ta kontakt med oss for mer informasjon eller et uforpliktende tilbud.

Fornavn*
Etternavn*
Firma*
E-post*
Telefon*
Postnummer
By / Sted
Melding...