Ny HR-ledelse i Infratek

Rita-Bettina Fjerstad Ajer (i midten), Linda Petterson (t.h) og Mari Appelgren (t.v) er ansatt som HR-sjefer i henholdsvis Norge, Sverige og Finland. – Vi ønsker å styrke HR og organisasjonsutvikling i Infratek med en HR-leder i hvert land, sier konsernsjef Lars Bangen.

- Alle tre har solid erfaring innen HR, og vil som leder-team også utfylle hverandre godt. Selv om de blir land-ansvarlige legger vi Infratek også stor vekt på tett samarbeid i nettverket for å styrke synergier og implementering av kjerneprosesser. Kompetanseoverføring og samarbeid mellom landene er en suksessfaktor, sier Lars Bangen.

Rita-Bettina Fjerstad Ajer begynte i Infratek Norge i oktober. Hun vil ha et koordinerende ansvar for å sikre at funksjonens leveranser støtter opp om forretningsstrategien. Fjerstad Ajer vil inneha hovedansvaret for å sikre at HR-organisasjonen bidrar til å utvikle og forbedrer implementering og etterlevelse av kjerneprosessene innenfor HR-området og at Infratek utnytter synergier på tvers av landsorganisasjonen. Kompetanseutvikling av både ledere og medarbeidere vil være fokusområder. 

Rita-Bettina Fjerstad Ajer kommer fra jobben som HR-direktør i NTE Holding AS (Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk). Rita Bettina har også bl.a. vært medlem i styret i NTE Energi AS og NTE Nett AS, har mange års erfaring som HR-direktør fra programvareselskapet Tieto og advokatfirmaet Steenstrup Stordrange.

Linda Petterson begynner i Infratek Sverige ved årsskiftet. Hun jobber i dag i NOKAS der hun har vært siden 2008. De tre siste årene som HR-sjef. 

Infratek kjøpte i januar Pohjolan Werkonrakennus Oy (PWR) hvor Mari Appelgren var ansatt som HR-sjef. Fra september fikk Mari HR-ansvar for hele den finske virksomheten til Infratek. Mari har jobbet i PWR siden 2013, og har tidligere erfaring fra både Accenture og Nokia.

Kontakt oss

Her kan du sende bestillinger eller ta kontakt med oss for mer informasjon eller et uforpliktende tilbud.

Fornavn*
Etternavn*
Firma*
E-post*
Telefon*
Postnummer
By / Sted
Melding...