Nordmenn dårlig forberedt på krise

Ekstremværet Nina førte til store skader på Vestlandet, og det tok lang tid før tusenvis av husstander fikk strømmen tilbake. En undersøkelse viser at nordmenn ikke er godt forberedt dersom den kritiske infrastrukturen skulle svikte. 

Nesten fire av ti nordmenn er uforberedt dersom en krise skulle inntreffe og kritisk infrastruktur som strøm, vann, vei og telefonnett plutselig ikke skulle fungere. Det viser en undersøkelse InFact har gjort på vegne av Infratek, som jobber med bygging og vedlikehold av kritisk infrastruktur i Norden.

- Det er lite sannsynlig at vi får en krise som gjør at all infrastruktur i Norge svikter, men ekstremværet i helgen viser hvor sårbarbare vi er når vi blir utsatt for slike naturkrefter, sier kommunikasjonssjef i Infratek Espen Mathisen.

I følge undersøkelsen er mange ikke godt forberedt dersom viktig infrastruktur skulle forsvinne i en periode.

- Hvis man for eksempel tar utgangspunkt i strømforsyningen, tror jeg vi kanskje tar denne litt for gitt. Man forventer at strømforsyningen fungerer til enhver tid. Virkeligheten er derimot ikke alltid slik. Over halvparten av befolkningen opplevde strømbrudd i løpet av 2014, sier Mathisen.

Oslofolk er dårligst forberedt
Folk i Oslo og på Østlandet er vesentlig dårligere forberedt enn befolkningen ellers i landet. Halvparten av hovedstadens innbyggere sier at de ikke er forberedt dersom krisen skulle ramme. Dårligst står det derimot til med vårt naboland Sverige. Der svarer 7 av 10 at de er dårlig forberedt i en tilsvarende undersøkelse.

Tøffere i Nord enn i Sør
Nordmenn ble i undersøkelsen også spurt hvor lenge de trodde de ville klare seg i egen bolig dersom en krise skulle inntreffe og all infrastruktur ble slått ut. Nordlendingene skiller seg klart ut fra resten av landet. Her mener tre av ti at de ville klart seg i egen bolig i mer enn én måned. På landsbasis mente én av ti at de kun ville klart seg i et par dager, mens halvparten mente at de ville klare seg i 1-2 uker i egen bolig uten kritisk infrastruktur som strøm, vann og avløp, internett og veiforbindelse.

Hva bør man ha på lager?
Infratek er et entreprenørselskap som daglig jobber med å påse at den kritiske infrastrukturen i Norge fungerer som den skal. Estimert er over to millioner mennesker i Norden avhengig av arbeidet Infratek gjør daglig innen strømforsyning, jernbanesystemer, fibernett og belysning. Skulle alt svikte har de noen råd om hva som kan være lurt å ha på plass i hjemmet.

- Det kan være lurt å ta visse forhåndsregler dersom et uvær eller lignende skulle slå ut strøm i en periode. Helt grunnleggende kan det være lurt å ha fyrstikker, fyringsved, stearinlys, tørrvarer og lommelykt tilgjengelig, sier Mathisen.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har på nettstedet sikker hverdag har samlet en rekke tips om hva man bør gjøre dersom strømmen går.

Hovedfunn fra undersøkelsen:

  • 38,5 prosent svarer at de er dårlig forberedt dersom en krise skulle inntreffe (svar 1 og 2 av 5)
  • 25 prosent svarer «vet ikke» på spørsmålet om hvor godt forberedt de er dersom en krise skulle inntreffe.
  • 1 av 4 i Nord-Norge mener de ville klart seg i egen bolig uten kritisk infrastruktur. 26,9 prosent mener de ville klart seg i egen bolig i mer enn 1 måned i en krise.
  • 1 av 10 i Sør-Norge mener de ville klart seg i egen bolig i mer enn en måned i en krise, her svarer 10 prosent at de ville klart seg i mer enn 1 måned i en krise.
  • Over 50 prosent av befolkningen svarer at de opplevde strømbrudd i 2014
  • I Oslo svarer kun 27 prosent at de har opplevd strømbrudd i 2014, men situasjonen er verre i Midt-Norge hvor over 60 prosent har opplevd strømbrudd i 2014.


Kontaktperson
Espen Mathisen – kommunikasjonssjef i Infratek
Mobil: 950 44 789
E-post: espen.mathisen@infratek.no

29/01/2015

Kontakt oss

Her kan du sende bestillinger eller ta kontakt med oss for mer informasjon eller et uforpliktende tilbud.

Fornavn*
Etternavn*
Firma*
E-post*
Telefon*
Postnummer
By / Sted
Melding...