Kabelentusiasten

Kristian Dahl (32) er blant Infrateks ferskeste prosjektlederne, med kabler som spesialfelt. Et av hans første, og desidert største prosjekter er nettopp fullført; kabelomlegging av en av Oslos elektriske hovedpulsårer, en samfunnskritisk kabel på tomten til nye Økern Portal.

Økern i Oslo er et område i vekst. Det gigantiske næringsbygget Økern Portal blir et midtpunkt i delbydelen når det skal stå ferdig i 2020. Men Økern er også et senter for infrastruktur i bakken.

- Under prosjekteringen av Økern Portal ble en samfunnskritisk kabel på tomten identifisert. Omleggingen av kabelen med spenningsnivå på 300 kV måtte skje raskt for å forhindre forsinkelse av resten av byggeprosessen. Infratek leverte det beste løsningsforslaget med raskest leveringstid, forklarer Kristian Dahl.

Kabelen eies og driftes av Hafslund Nett mens Statnett har det overordnede ansvaret.

Fra sjøkabler i England til landkabler i Infratek

Etter utdannelse innen marinteknikk- og kybernetikk på NTNU var ikke arbeid med kabler en selvsagt karrierevei for Kristian. Men da jobb i England med offshorearbeid og offshorekabler ble en realitet, kom interessen.

- Før jeg kom til Infratek jobbet jeg i DeepOcean med store sjøkabelprosjekter og vindparker. Blant annet jobbet jeg med storsatsingen med å knytte Europa sammen i et stort elektrisk nett ved hjelp av undersjøiske kabler. Her jobbet jeg blant annet i anbudsavdelingen med forlegging av sjøkabler, og det var her interessen for kabler ble skapt, forklarer Kristian.

Feltingeniør, engineering manager, prosjektingeniør - Kristian var innom varierte roller med stort ansvar. Men etter England-oppholdet kom higen etter Norge-retur.

- Da jobben i Infratek dukket opp, var det en flott mulighet og utfordring. Jeg har utviklet meg stort som prosjektleder etter at jeg kom til Infratek, og særlig innenfor arbeid med landkabler. Utførelsen av jobben min er på et mye mer kabelteknisk nivå enn tidligere, og det har vært en bratt læringskurve. Jeg ble gitt stort ansvar fra starten av i Infratek, sier Kristian.

Samarbeid med verdens største kabelprodusent

Infratek vant Økern-prosjektet i mai. For en kabelentusiast har prosjektet vært spesielt interessant, både med tanke på samarbeidspartnere og unike kabelløsninger.

- Dette prosjektet har vært et samarbeid med den nederlandske delen av Italienske Prysmian, en av verdens største kabelprodusenter. Infratek har vært totalentreprenør, mens Prysmian har vært underleverandør. Det er spennende å jobbe med de aller beste i klassen.

Allerede én måned etter at Økern-prosjektet var vunnet, var testing av kabler i gang på et anlegg i Nederland.

- Det ble bygget opp en svær test-setup i Nederland for å bekrefte at skjøting fra kobber til aluminium gikk bra i tillegg til at skjøting av kabler fra to ulike kabelprodusenter fungerte optimalt.

alt

På skjøtebefaring i Nederland. Kristian (nummer to fra venstre) sammen med Infrateks montører Ulf Vrangen og Arild Wold. Til høyre montør fra Prysmian, Gerard Tuns

- Ettersom kabelen vi skulle legge om er en såpass viktig kabel for Oslos strømnett, var utkoblingsvinduet begrenset. Derfor måtte omleggingen med kutting, omlegging til ny trasé og skjøting skje raskt, og vi jobbet med tette tidsfrister. Testene og forarbeidet vi gjorde i Nederland var avgjørende for en vellykket gjennomføring, sier Kristian.

alt

Fra test-oppsettet i Nederland

Den nye kabelen er en av de største kablene på tverrsnitt som er lagt i Norge: 3000 kvadrat aluminium med spenningsstyrke på 420 kilovolt. 19. oktober ble kabelen spenningssatt.

- Tilkoblingen gikk smertefritt, alt fungerte som vi ønsket. Det har vært et lærerikt og spennende prosjekt, med mange flinke folk med stor kunnskap å støtte seg til. Godt teamarbeid i alle ledd, sier Kristian.

alt

Økern: Infrateks mannskap i full gang med omlegging og strekking av 300 kV kabel.

Kabeltraséen på Økern som nå er ferdig er 250 meter lang hvorav 36 meter går langs gang- og sykkelvei i Lørenveien, 140 meter ligger i Dag Hammarskjølds vei, og resterende 74 meter blir liggende i grøntareal.  

alt

Nå venter diverse nye prosjekter for prosjektlederen.

- Økern-prosjektet er nettopp sluttført, samtidig som jeg holder på med flere anbudsprosesser. Vi er også i gang med et temperaturmålingsprosjekt for Hafslund før arbeidet med andre prosjekter begynner. Det er nok å henge fingrene i, men det er slik jeg liker det.

07/02/2018

Kontakt oss

Her kan du sende bestillinger eller ta kontakt med oss for mer informasjon eller et uforpliktende tilbud.

Fornavn*
Etternavn*
Firma*
E-post*
Telefon*
Postnummer
By / Sted
Melding...