Infratek lander kontrakt i Finland

Infratek, ved forretningsområdet Sentral Infrastruktur, er tildelt en kontrakt med det finske nasjonale nettselskapet Fingrid, vedrørende utbygging av tre 110 kV transformatorstasjoner.

Transformatorstasjonene er lokalisert rundt byen Oulu. 

Kontraktsverdien er ca. EUR 2 millioner, og arbeidet vil starte opp umiddelbart. Transformatorstasjonene vil stå ferdig ved utgangen av 2013. Totalleveransen omfatter bygging av nye 110 kV koblingsanlegg, beskyttelses- og hjelpesystemer.

Konkurrerende tilbydere har, i henhold til forskrifter, en klageadgang på tre uker og kontrakt kan ikke inngås før utgangen av klagefrist og eventuelle klager er behandlet.

27/02/2013

Kontakt oss

Her kan du sende bestillinger eller ta kontakt med oss for mer informasjon eller et uforpliktende tilbud.

Fornavn*
Etternavn*
Firma*
E-post*
Telefon*
Postnummer
By / Sted
Melding...