Infratek tildelt rammeavtale med Hafslund Nett


Infratek, ved forretningsområdet Lokal Infrastruktur, er tildelt en rammeavtale med Hafslund Nett, vedrørende service og vedlikehold på stikkledninger i området Oslo Øst.
 

Kontraktenes varighet er to år med opsjon på ytterligere to år, og arbeidet starter opp fra 1. september 2013.

Avtalen har en estimert verdi på om lag NOK 29 millioner over to år. 

Konkurrerende tilbydere har, i henhold til forskrifter, en klageadgang på 10 virkedager og kontrakt kan ikke inngås før utgangen av klagefrist og eventuelle klager er behandlet. 

Hafslund Nett AS er et selskap i Hafslund-konsernet, som er største eier i Infratek ASA.

For utfyllende informasjon, kontakt:

Vibecke Skjolde, CFO        
+47 916 62 110, vibecke.skjolde@infratek.no

Lars Bangen, konserndirektør Lokal Infrastruktur
+ 47 907 81 223, lars.bangen@infratek.no

05/06/2013

Kontakt oss

Her kan du sende bestillinger eller ta kontakt med oss for mer informasjon eller et uforpliktende tilbud.

Fornavn*
Etternavn*
Firma*
E-post*
Telefon*
Postnummer
By / Sted
Melding...