Infratek ikke lenger børsnotert

Infrateks aksjer er fra 21. mars 2014 ikke lenger notert på Oslo Børs. Delistingen er en følge av at Heraldic Holding AS besluttet å gjennomføre tvangsinnløsning av samtlige resterende aksjer i Infratek.

​Løsningssummen som tilbys i tvangsinnløsningen er NOK 18 per aksje.

Eventuell innsigelse mot eller avslag av løsningssummen må mottas innen eller i løpet av 14. mai 2014. Aksjeeiere som ikke fremmer innsigelse eller avslår tilbudet innen utløpet av denne tidsfristen, taper retten til å gjøre innsigelser gjeldende og anses for å ha akseptert den tilbudte løsningssummen.

Et brev vedrørende tvangsinnløsningen vil bli sendt til alle innløste aksjeeiere med kjent adresse.

Infratek gjøres med dette også om fra et allmennaksjeselskap til et aksjeselskap (fra ASA til AS).

Kontakt oss

Her kan du sende bestillinger eller ta kontakt med oss for mer informasjon eller et uforpliktende tilbud.

Fornavn*
Etternavn*
Firma*
E-post*
Telefon*
Postnummer
By / Sted
Melding...