Infratek bygger transformatorstasjoner for Fortum

Infratek, ved forretningsområdet Sentral Infrastruktur, er tildelt en kontrakt med Fortum Distribution, vedrørende totalleveranse av to 130 kV transformatorstasjoner. 

Transformatorstasjonene ligger i Tanum og Backa/Årjäng i Sverige. Rabbalshede Kraft skal bygge to vindkraftparker som medfører at Fortum Distribution forsterker nettet med disse to stasjonene.

Kontrakten har en verdi på om lag SEK 40 millioner. Arbeidet vil bli igangsatt umiddelbart og vil bli ferdigstilt i august 2014.

- Vi ser at dette bare er starten på det voksende behovet i markedet for tjenstene våre, og jeg opplever at vi blir stadig mer ettertraktet som leverandører blant netteiere, sier Fredrik Carlsson, divisjonssjef for Sentral Infrastruktur Projects. 

Han legger også til at Sentral Infrastruktur vil gjøre det meste av arbeidet i egen regi på disse oppdragene. 

Konkurrerende tilbydere har, i henhold til forskrifter, en klageadgang på 10 virkedager og kontrakt kan ikke inngås før utgangen av klagefrist og eventuelle klager er behandlet. 


For utfyllende informasjon, kontakt:

Alf Engqvist, konserndirektør Sentral Infrastruktur
+ 46 70 538 54 05, alf.engqvist@infratek.se

Fredrik Carlsson, divisjonssjef Sentral Infrastruktur Projects
+46 70 693 03 64, fredrik.carlsson@infratek.se

 

18/09/2013

Kontakt oss

Her kan du sende bestillinger eller ta kontakt med oss for mer informasjon eller et uforpliktende tilbud.

Fornavn*
Etternavn*
Firma*
E-post*
Telefon*
Postnummer
By / Sted
Melding...