Infratek bygger kabelanlegg for Hafslund Nett

Infratek, ved forretningsområdet Lokal Infrastruktur, er tildelt en kontrakt med Hafslund Nett vedrørende bygging av 132 kV kabelanlegg fra Sogn til Ullevål i Oslo. Arbeidet omfatter blant annet ca. 5500 meter grøfter, fordelt på to grøftetraseer. 

Kontraktens verdi er på ca. NOK 30 millioner.

Arbeidet starter opp i juni 2013 og ferdigstillelse er i november 2014. Arbeidet på den østre grøftetraseen utføres i 2013, mens den vestre traseen og innvendige arbeider ved Sogn og Ullevål transformatorstasjoner utføres i 2014.

Konkurrerende tilbydere har, i henhold til forskrifter, en klageadgang på 10 dager og kontrakt kan ikke inngås før utgangen av klagefrist og eventuelle klager er behandlet.

Hafslund Nett AS er et selskap i Hafslund-konsernet, som er største eier i Infratek ASA.


For utfyllende informasjon, kontakt:

Vibecke Skjolde, CFO
+47 916 62 110, vibecke.skjolde@infratek.no

Lars Bangen, konserndirektør Lokal Infrastruktur
+ 47 907 81 223, lars.bangen@infratek.no

 

05/06/2013

Kontakt oss

Her kan du sende bestillinger eller ta kontakt med oss for mer informasjon eller et uforpliktende tilbud.

Fornavn*
Etternavn*
Firma*
E-post*
Telefon*
Postnummer
By / Sted
Melding...