Kontakt

Vibecke Skjolde
Vibecke Skjolde
Finansdirektør / CFO
(T) +47 916 62 110

Infratek ASA – tvangsinnløsning

Styret i Heraldic Holding AS ("Heraldic Holding"), som eier mer enn 90 % av aksjene og stemmene i Infratek ASA ("Infratek"), har med virkning fra etter børsslutt 10. mars 2014 besluttet å gjennomføre tvangsinnløsning av samtlige aksjer i Infratek som Heraldic Holding ikke selv eier i henhold til allmennaksjeloven § 4-25. Heraldic Holding har som et resultat av dette blitt eier av samtlige aksjer i Infratek. 

Løsningssummen som tilbys i tvangsinnløsningen er NOK 18 per aksje. Den samlede løsningssum er innbetalt til en særskilt konto i DNB Bank ASA.

Eventuell innsigelse mot eller avslag av løsningssummen må mottas innen eller i løpet av 14. mai 2014. Aksjeeiere som ikke fremmer innsigelse eller avslår tilbudet innen utløpet av denne tidsfristen, taper retten til å gjøre innsigelser gjeldende og anses for å ha akseptert den tilbudte løsningssummen.

Et brev vedrørende tvangsinnløsningen vil bli sendt til alle innløste aksjeeiere med kjent adresse. I tillegg kunngjøres tvangsinnløsningen i Brønnøysundregistrenes elektroniske kunngjøringspublikasjon.

Som følge av tvangsinnløsningen og at Heraldic Holding er eneste aksjeeier i Infratek, vil Infratek søke strykning av selskapets aksjer fra notering på Oslo Børs.

Oslo, 11. mars 2014

Styret i Heraldic Holding AS

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Advokatfirmaet BA-HR DA

V/ Anne Dahl Frisak

+47 21 00 00 50

andfr@bahr.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Kontakt oss

Her kan du sende bestillinger eller ta kontakt med oss for mer informasjon eller et uforpliktende tilbud.

Fornavn*
Etternavn*
Firma*
E-post*
Telefon*
Postnummer
By / Sted
Melding...