Kontakt

Vibecke Skjolde
Vibecke Skjolde
Finansdirektør / CFO
(T) +47 916 62 110

Endring i prinsipper for investorinformasjon

Styret i Infratek har besluttet å endre selskapets rutiner for formidling av informasjon til Oslo Børs.

Følgende endringer gjøres fra og med i dag;

  • Presentasjoner og webcast vil ikke lenger bli avholdt i forbindelse med offentliggjøring av kvartalsresultater
  • Kvartalsvise aksjonærapporter vil kun bli utarbeidet og offentliggjort på norsk
  • Børsmeldinger vil kun bli utarbeidet og offentliggjort på norsk
  • Kun avtaler med en verdi på over NOK 50 millioner vil bli meldt over Oslo Børs, terskelen for å melde inngåtte avtaler har tidligere vært NOK 15 millioner

Infratek ASA

Oslo, 29. januar 2014
 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: 

Vibecke Skjolde, finansdirektør
+47 916 62 110, vibecke.skjolde@infratek.no 

Lars Bangen, konstituert konsernsjef
+47 907 81 223, lars.bangen@infratek.no

Kontakt oss

Her kan du sende bestillinger eller ta kontakt med oss for mer informasjon eller et uforpliktende tilbud.

Fornavn*
Etternavn*
Firma*
E-post*
Telefon*
Postnummer
By / Sted
Melding...