Kontakt

Vibecke Skjolde
Vibecke Skjolde
Finansdirektør / CFO
(T) +47 916 62 110

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Infratek ASA inklusive vedlegg følger vedlagt.

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling med vedlegg kan også lastes ned fra www.infratek.no. Innkallingen sendes alle aksjeeiere med kjent adresse per 4. september 2013.

Den ekstraordinære generalforsamlingen avholdes på selskapets hovedkontor i Breivollveien 31, 0668 Oslo, torsdag 26. september 2013 kl. 14.00.

Til behandling i generalforsamlingen foreligger:

1.    Åpning av møte og valg av møteleder
2.    Opprettelse av fortegnelse over møtende aksjonærer
3.    Godkjenning av innkalling og dagsorden
4.    Valg av person til å undertegne protokollen sammen med møteleder
5.    Valg av medlemmer til styret
6.    Valg av medlemmer til valgkomiteen 

Infratek ASA

Oslo, 5. september 2013

Kontakt oss

Her kan du sende bestillinger eller ta kontakt med oss for mer informasjon eller et uforpliktende tilbud.

Fornavn*
Etternavn*
Firma*
E-post*
Telefon*
Postnummer
By / Sted
Melding...