Kontakt

Vibecke Skjolde
Vibecke Skjolde
Finansdirektør / CFO
(T) +47 916 62 110

Infratek bygger kabelanlegg for Hafslund Nett

Infratek, ved forretningsområdet Lokal Infrastruktur, er tildelt en kontrakt med Hafslund Nett vedrørende bygging av 132 kV kabelanlegg fra Sogn til Ullevål i Oslo. Arbeidet omfatter blant annet ca. 5500 meter grøfter, fordelt på to grøftetraseer.

Kontraktens verdi er på ca. NOK 30 millioner.

Arbeidet starter opp i juni 2013 og ferdigstillelse er i november 2014. Arbeidet på den østre grøftetraseen utføres i 2013, mens den vestre traseen og innvendige arbeider ved Sogn og Ullevål transformatorstasjoner utføres i 2014.

Konkurrerende tilbydere har, i henhold til forskrifter, en klageadgang på 10 dager og kontrakt kan ikke inngås før utgangen av klagefrist og eventuelle klager er behandlet. 

Hafslund Nett AS er et selskap i Hafslund-konsernet, som er største eier i Infratek ASA.

Infratek ASA

Oslo, 5. juni 2013

Kontakt oss

Her kan du sende bestillinger eller ta kontakt med oss for mer informasjon eller et uforpliktende tilbud.

Fornavn*
Etternavn*
Firma*
E-post*
Telefon*
Postnummer
By / Sted
Melding...