Kontakt

Vibecke Skjolde
Vibecke Skjolde
Finansdirektør / CFO
(T) +47 916 62 110

Årlig oversikt

Utstedere av børsnoterte omsettelige verdipapirer er pålagt å sende til Oslo Børs en årlig oversikt over informasjon som er gjort tilgjengelig for allmennheten, jfr. Verdipapirhandelloven § 5-11 første ledd.

Vedlagt følger årlig oversikt for Infratek ASA for perioden 15. mai 2012 til 23. mai 2013.

Infratek ASA

Oslo, 24. mai 2013

Kontakt oss

Her kan du sende bestillinger eller ta kontakt med oss for mer informasjon eller et uforpliktende tilbud.

Fornavn*
Etternavn*
Firma*
E-post*
Telefon*
Postnummer
By / Sted
Melding...