HMS - en del av Infrateks DNA

I Infratek jobber vi systematisk med helse, miljø og sikkerhet (HMS), og har en visjon om 0 skader. – HMS står øverst på min agenda. Har vi orden på det har vi orden på mye annet og, sier konsernsjef Lars Bangen. Infrateks kunder stiller stadig strengere krav til at vi også kan levere på HMS-området. Har vi for mange skader på personell kan vi bli diskvalifisert i anbudsprosesser.  

– Det er bra, og gjør sitt til at HMS er en del av kulturen vår. Alle ledere i Infratek er forpliktet til å ta rapportering av hendelser på alvor, på samme måte som hver enkelt ansatt er ansvarlig for HMS i sin arbeidshverdag.  Infrateks visjon er 0 skader. Der er vi ikke i dag, men vi gjør alt for å komme dit, sier Bangen.

alt

Fra v.: Montør Mats Torvik, hovedtillitsvalgt Roger Andre Hansen, konsernsjef Lars Bangen, leder for kvalitet og utvikling Inge Alme og montør Pål Høiden på vernerunde hos distribusjonsnett avdeling SørØst.

LagreLagre

Sikkerhet på alvor

Som en del av prosessen med å bli best mulig på HMS har Infratek også en egen leder for kvalitet og utvikling, Inge Alme. Han har det overordnet ansvaret for HMS i hele konsernet. 
- I Infratek er vi genuint opptatt av sikkerhet. Vi ønsker at alle kommer trygt hjem fra jobb hver eneste dag. Vi har brukervennlige systemer for HMS-rapportering og risikoanalyser er en viktig del av planleggingen av våre aktiviteter som fungerer svært godt. Men gode systemer er en ting, minst like viktig er det å ha HMS som en del av ryggmargsrefleksen og selskapskulturen, sier Inge Alme.

Infratek har også en HMS-sjef i hvert land, Norge, Sverige og Finland. – De praktiserer hyppig tilstedeværelse i felt og på anlegg og er en viktig støtte for våre ansatte og hjelper også til med oppfølgingen av våre leverandører. HMS-arbeid kan ikke utelukkende drives fra skrivebordet. Derfor praktiserer vi også hyppige vernerunder, der også tillitsvalgte og selskapsledelse deltar, sier Alme.

Infratek har i tillegg en sikkerhetskomite som går igjennom hendelser som enten har ledet til alvorlige personskader, store miljøskader, store økonomiske tap eller produksjonstap; samt nestenulykker som med små endringer i hendelseskjeden kunne ledet til slike konsekvenser.

alt

HMS-sjef i Infratek Norge, Stein Olav Lervik, t.h., her på Statnetts anlegg i Skaidi i Finnmark sammen med Infratek-montør Odd Agnar Drivvoll (i midten) og Knut Hågensen, Statnett, leder for sikkerhet.

 

Sertifikater og retningslinjer

Environmental Policy
Health and Safety Policy
ISO 9001 sertifikat​
ISO 14001 sertifikat​
OHSAS 18001 sertifikat​
Quality Policy

- JQS-sertifikat

- Sellicha-sertifikat

- Sentral godkjenning

- StartBank

- TransQ-sertifikat

Sikkerhetsintroduksjon

Sogn forberedende

Linderud

Høgefoss - Dynjafoss

Råde

Evje/Byggland

Prestegaten

Kontakt oss

Her kan du sende bestillinger eller ta kontakt med oss for mer informasjon eller et uforpliktende tilbud.

Fornavn*
Etternavn*
Firma*
E-post*
Telefon*
Postnummer
By / Sted
Melding...