Nyheter

Bli med til IFSEC London!

Infratek har gleden av å invitere våre samarbeidspartnere med til IFSEC International 2014 mandag 16. til onsdag 18. juni 2014. Turen arrangeres av Norsk Sikkerhetsforening.

01/04/2014
Bli med til IFSEC London!

Det er lagt opp til 2 dager med besøk på messen, samt en spennende minikonferanse med fokus på nyheter og trender innen tekniske sikkerhetsløsninger.

Priser                                                  

NOK      9 445, -  inkl. mva            

Påmelding
Påmelding skjer direkte via linken under. Spørsmål ifm. påmelding kan rettes til Pål Linnerud, Berg-Hansen Arrangement i Vestfold på Tlf: 33 30 05 70 - mobil: 982 16 942 - e-post: gruppeopplevelser.vestfold@berg-hansen.no  

Link til påmelding         

NB!  Påmeldingsfrist for ovennevnte pris er 15. april 2014. Siste påmeldingsfrist for deltakelse er 16. mai. Etter 15. april øker prisen med kr 1 500,- per deltaker. Før 15. april har vi fått en spesialpris på fly og hotell. 

For ytterligere informasjon om reisen og programmet, se vedlagt invitasjon.
 

Infratek ikke lenger børsnotert

Infrateks aksjer er fra 21. mars 2014 ikke lenger notert på Oslo Børs. Delistingen er en følge av at Heraldic Holding AS besluttet å gjennomføre tvangsinnløsning av samtlige resterende aksjer i Infratek.

25/03/2014
Infratek ikke lenger børsnotert

​Løsningssummen som tilbys i tvangsinnløsningen er NOK 18 per aksje.

Eventuell innsigelse mot eller avslag av løsningssummen må mottas innen eller i løpet av 14. mai 2014. Aksjeeiere som ikke fremmer innsigelse eller avslår tilbudet innen utløpet av denne tidsfristen, taper retten til å gjøre innsigelser gjeldende og anses for å ha akseptert den tilbudte løsningssummen.

Et brev vedrørende tvangsinnløsningen vil bli sendt til alle innløste aksjeeiere med kjent adresse.

Infratek gjøres med dette også om fra et allmennaksjeselskap til et aksjeselskap (fra ASA til AS).

Meldepliktig handel og flagging i Infratek ASA

Heraldic Holding AS har i dag kjøpt 8.877.706 aksjer i Infratek ASA ("Infratek") til kurs NOK 18.0 per aksje. Etter kjøpet eier Heraldic Holding AS 60.397.518 aksjer i Infratek ASA, tilsvarende 94,57% av totalt utestående aksjer i Infratek.
 

05/03/2014
Meldepliktig handel og flagging i Infratek ASA

Heraldic Holding AS' intensjon å gjennomføre tvangsinløsning av minoritetsaksjonærenes aksjer i henhold til almennaksjelovens § 4-25 så snart som mulig. Heraldic Holding AS er representert i styret i Infratek ASA ved Carl Johan Falkenberg.
 

Infratek og Moods of Norway med testprosjekt innen RFID

Infratek og Moods of Norway samarbeider om et testprosjekt for RFID (Radio-Frequency Identification) i klesmerkets butikker. 

13/02/2014
Infratek og Moods of Norway med testprosjekt innen RFID

Prosjektet ble startet i begynnelsen av januar og foregår i to av klesmerkets butikker i Stryn og på Karl Johan. Infratek har installert RFID-løsningen Store !D fra leverandøren Nedap og erfaringene så langt har vært svært positive. Butikkene rapporterer om at de bruker mye mindre tid på varetellinger nå enn før, og at løsningen allerede har gitt butikkene full kontroll på beholdningen av varekategoriene som er en del av prosjektet.

RFID-løsningen som nå testes ut i klesmerkets butikker, gir full kontroll over produkter fra deres ankomst til de forlater butikken. Ved hjelp av små RFID-brikker festet til produktene sendes data til en håndholdt enhet som i løpet av sekunder kan lese av innholdet i en eske eller på et stativ. Dette gir bedre kvalitet i beholdningsdataene og åpner for bedre service til kundene gjennom økt varetilgjengelighet i hyllene, som er en del av bakgrunnen for at Moods of Norway ønsket å teste løsningen. Testprosjektet er planlagt å gå over en seksmåneders periode, og dersom det viser seg å være vellykket vil Moods of Norway rulle ut RFID til flere butikker og produktkategorier. Målsetningen er at alle bedriftens produkter og butikker skal benytte RFID i løpet av ett til to år.

- RFID gjør at man får full kontroll over inventar, raskere varetelling, rask informasjon om tilgjengelighet og plassering av produkter i butikk, samtidig som det tar elektronisk varesikring ett skritt videre ved å generere mer spesifikke kundedata, sier nordisk direktør for produktledelse og forretningsutvikling i Infratek, Roy Tuhus, og fortsetter:

 - Systemet viser for eksempel hvilke varer i butikken som genererer mest trafikk, hvilke som tiltrekker mest interesse og hvilke som selger raskest, alt dette gull verdt å vite for butikk- og kjedeledelsen, sier Nordisk direktør produktledelse og forretningsutvikling i Infratek Roy Tuhus.

RFID-løsninger gir også mulighet for merking av varer tidligere i verdikjeden noe som vil frigjøre ytterligere tid for de butikkansatte, slik at de kan ha større fokus på kundene.

Lars Bangen ny konsernsjef i Infratek

Styret i Infratek ASA har utnevnt Lars Bangen som ny konsernsjef med virkning fra 1. mars 2014. Bangen har vært konstituert i stillingen siden 25. oktober 2013.

12/02/2014
Lars Bangen ny konsernsjef i Infratek

Lars Bangen har vært en del av konsernledelsen i Infratek siden selskapet ble skilt ut fra Hafslund og børsnotert i 2007. Han var konserndirektør for Infrastruktur fra 2007 til 2009, konserndirektør Infrastruktur Vest fra 2009 til 2010. Bangen har vært konserndirektør for forretningsområdet Lokal Infrastruktur i perioden 2010 til oktober 2013 og deretter konstituert konsernsjef frem til dags dato.

Fra 2004 var Bangen daglig leder for Hafslund Entreprenør, og før dette divisjonsleder for anskaffelser i Hafslund Nett. I perioden 2000-2002 var han divisjonsleder i Viken Energinett med ansvar for driften av regional-/distribusjonsnettet i Oslo, Asker og Bærum, og fra 1998 leder for distribusjonsnettet i Oslo.

Bangen startet i Oslo Lysverker i 1986, og er utdannet sivilingeniør el-kraft fra Norges Tekniske Høyskole (NTH).


Infratek ASA
Oslo, 12. februar 2014

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Vibecke Skjolde, CFO
+47 916 62 110, vibecke.skjolde@infratek.no

Espen Mathisen, kommunikasjonssjef
+47 950 44 789, espen.mathisen@infratek.no

Investorinformasjon

Kundecaser

Klikk på et av bildene under for å lese om casen

Kunde:
Statens Vegvesen
Sted:
Strindheimtunnelen
Arbeid utført:
Leveranse og installasjon av nød- og retningsskilt

Infratek skilter tunnelløp og tverrslag med etterlysende nød- og retningsanvisningsskilt «Infraglow» i den nye Strindheimtunnelen.  

Denne typen løsninger er nok et satsningsområde for Infratek innen kritisk infrastruktur og skiltene er spesialutviklet for å tåle det krevende miljøet i vei- og jernbanetunneler, er miljøvennlige, kostnadseffektive og 100 prosent gjenvinnbare.

Strindheimtunnelen er et av Norges mest utfordrende vegprosjekter og går fra Nyhavna i Trondheim til Strindheim.  Den blir en del av riksvei 706 (tidligere E6) og blir den nye hovedinnfartsåren til Trondheim nordfra.

Tunnelen åpner for trafikk i juni 2014 og har en lengde på 2,5 km med to parallelle løp og to felt i hver kjøreretning.  

Kunde:
Fortum Distribution
Sted:
Stockholmsregionen og den svenske vestkysten
Arbeid utført:
Drift og vedlikehold av elnett

Infratek har fra januar 2013 ansvaret for drift og vedlikehold av Fortum Distributions elnett i Stockholm, Täby, Lidingö och Ekerö. 

Fra og med 2014 er også Bohuslän og Halland en del av oppdraget. Totalt sikrer Infratek strømtilførselen for 533 000 kunder i Stockholmsområdet og 120 000 kunder på den svenske vestkysten.

Infratek har beredskap for feilretting døgnet rundt, hele året, og garanterer at personal er på plass innen en halv time ved el-avbrudd. Infratek har også opprettet en egen avdeling med fokus på å utvikle metoder for i størst mulig grad garantere avbruddsfri el-forsyning. Dette konseptet implementeres i samband med oppdraget på vestkysten og skal deretter innføres i Infratek i hele Norden. 

Kunde:
Sørenga Utvikling
Sted:
Oslo, Norge
Arbeid utført:
Byggestrøm

Avdelingen for reservekraft i Oslo har levert løsninger for byggestrøm til Sørenga Utvikling. Det gamle havneområdet midt i Oslo sentrum er en ny bydel med 850 leiligheter og ca. 2500 beboere, og er blant de mest omtalte byggeprosjektene i Norge de siste årene. 

- De provisoriske strømløsningene fra Infratek er nervene og blodårene i dette utbyggingsprosjektet. Infratek har levert løsningen for tre av byggetrinnene i prosjektet, noe som totalt dekker fem byggeplasser, forteller utbyggingssjef Petter Odlang i Sørenga Utvikling, som er svært fornøyd med leveransen fra Infratek.

- Jeg gir reservekraftavdelingen de beste skussmål. Medarbeidere kommer når de skal, og vi har et godt samarbeid med prosjektlederen hos Infratek, sier Odlang.

Oslos nye bydel
Sørenga-utbyggingen er en del av fornyelsen i Bjørvika, hvor også Operaen og høyhusene BarCode ligger. Infratek satte opp en nettstasjon på 1000 kVA og flere byggestrømskap rundt Sørenga-utstikkeren.

- Det kreves mye planlegging for å gi strøm til et så komplisert prosjekt som dette, og vi har støtt på noen utfordringer underveis. Blant annet kuttet en gravemaskin en ledning, og vi hadde noen utfordringer med å koble oss på strømnettet. Men det løste seg, og Infratek stod på for å få jobben gjort, sier Odlang.

Om Sørenga Utvikling
Sørenga Utvikling KS bygger ca 800 boliger på Sørengutstikkeren i Bjørvika. Selskapet eies av boligbyggelaget Usbl, Backe Gruppen, Oslo Areal, Urbanium og noen investorer. Utbyggingen vektlegger arkitektur, miljø og byggeteknisk kvalitet. Fire forskjellige arkitektkontor har bidratt til å tegne de nye boligene. I tillegg til ca. 72 500 kvm boliger, vil området ha ca. 500 kvm næringslokaler, 600 parkeringsplasser under bakken, og to barnehager. Hele området skal stå ferdig i løpet av 2016.

Se bilder fra casen

Kunde:
Hafslund Nett
Sted:
Sørum, Norge
Arbeid utført:
Bygging av kraftlinjer

Infratek har bygget kraftlinjer for Hafslund Nett i Sørum kommune. Linjene har 22 kV spenning og er på totalt 7.5 kilometer. 

- Strekkene vi bygger er på til sammen 7,5 kilometer, forteller Erik Olsen-Ruud som er BAS for prosjektet.

Sammen med kollegene Peter Haugland, Hågen Jellum og Arnfinn Bredesen har han strukket linjene som gir Sørum en bedre strømforsyning på 22 kV distribusjonsnettet i kommunen. 

- I prosjektet har vi fraktet inn nye stolper, pukkstein til fundamentene, kraftlinjer og annet materiell på det beltegående spesialkjøretøyet vårt.  Det ble en del gjørme når vi jobbet på høsten, men det ble litt lettere etter hvert som telen satt seg om natten, sier Olsen-Ruud.
 

Se bilder fra casen

Kunde:
Ishavskraft
Sted:
Oslo - Svinesund, Norge
Arbeid utført:
Hurtigladere for elbiler

Infratek har på oppdrag fra Ishavskraft og prosjektet Ishavsveien bygget de første fullservice ladestasjonene i verden langs E6 fra Oslo til Svinesund.  

Løsningen inneholder flere typer hurtigladere ved her stasjon, slik at elbileiere ikke diskrimineres ut i fra hvilke type bil de har.

Se bilder fra casen

Feil på veilys

Her kan man rapportere inn feil på veilys, ved å benytte skjemaet under. Se rapporterte feil

Husnummer
Mast-/armaturnummer
Fornavn*
Tlf*
Etternavn*
E-post*
Melding...

Om oss

Vi er Nordens ledende totalleverandør innen bygging, drifting og sikring av kritisk infrastruktur med rundt 1700 ansatte. Infratek har hovedkontor i Oslo, og har totalt over 40 kontor i Norge, Sverige, Finland og Danmark.

Infratek spiller en viktig rolle i samfunnet ved å sørge for at den grunnleggende infrastrukturen fungerer. Estimert er over to millioner mennesker i Norden avhengige av arbeidet vi gjør for kundene våre hver dag. Vi leverer et bredt spekter av tjenester innen områder som strømforsyning, jernbanesystemer, fibernett, fjernvarme, belysning og tekniske høysikkerhetsløsninger.