Nyheter

Infratek på rett vei

Etter at Infratek i fjor fikk nye eiere, har selskapet nå snudd underskudd til overskudd og leverer i 2014 et driftsresultat på 150,6 millioner kroner.  

17/03/2015
Infratek på rett vei

Omsetningen ble 2,77 milliarder i 2014. Det er en økning fra 2013 da omsetningen var på 2,72 milliarder (justert etter salget av forretningsområdet Sikkerhet). Infratek ble tatt av børs i mars i fjor da Triton-fondene kjøpte 100 prosent av aksjene i konsernet. 

− Det siste året har det blitt jobbet intenst med interne forbedringsprosjekter, et arbeid vi nå begynner å se resultatene av, sier konsernsjef Lars Bangen.

Dette arbeidet vil fortsette fremover og skal sikre videre vekst i selskapet. 
− Økt effektivitet i driften har gjort selskapet mer konkurransedyktig. Samtidig har vi vunnet flere strategisk viktige kontrakter som har styrket markedsposisjonen vår, supplerer Bangen. 

Ved inngangen til 2015 er Infratek posisjonert som er en rendyrket tjenesteleverandør innen elektrisk infrastruktur, telekom, belysning og jernbane, med virksomhet i Norge, Sverige og Finland. Infratek har ca. 1350 ansatte og hovedkontoret ligger i Oslo.


Se rapport for 4. kvartal 2014

Infratek ny sponsor for Marthe Kristoffersen

Fra og med i dag er Marthe Kristoffersen en del av Infratek-laget. Infratek går inn som personlig sponsor for langrennsløperen og skal følge Marthe frem mot nye høyder i langrennssporet. 

26/02/2015
Infratek ny sponsor for Marthe Kristoffersen

Marthe Kristoffersen signerte i dag en avtale med Infratek som en av hennes personlige hovedsponsorer. Marthe har med det fått 1350 Infratek-ansatte som nye medlemmer i fanklubben sin.

 − Vi gleder oss over å ha Marthe Kristoffersen med på Infratek-laget, og håper at hennes pågangsmot og arbeid i idretten kan inspirere våre ansatte i sin arbeidshverdag, sier kommunikasjonssjef Espen Mathisen.

alt
Marthe Kristoffersen og kommunikasjonssjef Espen Mathisen signerer avtalen.

Gleder seg!

Marthe gleder seg til samarbeidet, og er takknemlig for at Infratek vil være med henne på reisen for å nå det store målet − å bli verdens beste langrennsløper! Det er denne satsningen Infratek nå støtter. 

 − Jeg er gleder meg til å samarbeide med Infratek fremover. Jeg har jobbet hardt de siste årene for å nå mine mål, og håper å kunne dele erfaringer med Infratek som kan inspirere dem i arbeidet mot å nå deres mål, sier Marthe.

Vi gleder oss til å følge Marthe videre på reisen!

Vinnere av Stora infrastrukturpriset

Vinnerne av Stora Infrastrukturpriset ble gratulert på scenen på bransjedagen Stora Infradagen i Stockholm. Vinnerne, Helena Homle og Elina Hederberg mottok pokal og en sjekk på 25000 kr. 

12/02/2015
Vinnere av Stora infrastrukturpriset

Juryens innstilling lød som følger: For ha funnet en smart måte og foreslått konkrete forbedringer for økt tilgjengelighet i det svenske jernbanenettet. Studien kjennetegnes av helhetssyn der langsiktighet og bestillerens rolle tydeliggjøres.

Konkurransen ble startet av Infratek for å skape økt interesse blant ingeniørstudenter for de utfordringene Sverige står ovenfor innenfor infrastrukturområdet.

Vi i Infratek ønsker å takke alle deltagere for deres ambisiøse bidrag; det har vært morsomt å ta del i innovative studier fra fremtidens fagfolk. 

alt

Alf Engqvist, administrerende direktør i Infratek Sverige, sammen med vinnerne Helena Homle og Elina Hederberg.

Nordmenn dårlig forberedt på krise

Ekstremværet Nina førte til store skader på Vestlandet, og det tok lang tid før tusenvis av husstander fikk strømmen tilbake. En undersøkelse viser at nordmenn ikke er godt forberedt dersom den kritiske infrastrukturen skulle svikte. 

29/01/2015
Nordmenn dårlig forberedt på krise

Nesten fire av ti nordmenn er uforberedt dersom en krise skulle inntreffe og kritisk infrastruktur som strøm, vann, vei og telefonnett plutselig ikke skulle fungere. Det viser en undersøkelse InFact har gjort på vegne av Infratek, som jobber med bygging og vedlikehold av kritisk infrastruktur i Norden.

- Det er lite sannsynlig at vi får en krise som gjør at all infrastruktur i Norge svikter, men ekstremværet i helgen viser hvor sårbarbare vi er når vi blir utsatt for slike naturkrefter, sier kommunikasjonssjef i Infratek Espen Mathisen.

I følge undersøkelsen er mange ikke godt forberedt dersom viktig infrastruktur skulle forsvinne i en periode.

- Hvis man for eksempel tar utgangspunkt i strømforsyningen, tror jeg vi kanskje tar denne litt for gitt. Man forventer at strømforsyningen fungerer til enhver tid. Virkeligheten er derimot ikke alltid slik. Over halvparten av befolkningen opplevde strømbrudd i løpet av 2014, sier Mathisen.

Oslofolk er dårligst forberedt
Folk i Oslo og på Østlandet er vesentlig dårligere forberedt enn befolkningen ellers i landet. Halvparten av hovedstadens innbyggere sier at de ikke er forberedt dersom krisen skulle ramme. Dårligst står det derimot til med vårt naboland Sverige. Der svarer 7 av 10 at de er dårlig forberedt i en tilsvarende undersøkelse.

Tøffere i Nord enn i Sør
Nordmenn ble i undersøkelsen også spurt hvor lenge de trodde de ville klare seg i egen bolig dersom en krise skulle inntreffe og all infrastruktur ble slått ut. Nordlendingene skiller seg klart ut fra resten av landet. Her mener tre av ti at de ville klart seg i egen bolig i mer enn én måned. På landsbasis mente én av ti at de kun ville klart seg i et par dager, mens halvparten mente at de ville klare seg i 1-2 uker i egen bolig uten kritisk infrastruktur som strøm, vann og avløp, internett og veiforbindelse.

Hva bør man ha på lager?
Infratek er et entreprenørselskap som daglig jobber med å påse at den kritiske infrastrukturen i Norge fungerer som den skal. Estimert er over to millioner mennesker i Norden avhengig av arbeidet Infratek gjør daglig innen strømforsyning, jernbanesystemer, fibernett og belysning. Skulle alt svikte har de noen råd om hva som kan være lurt å ha på plass i hjemmet.

- Det kan være lurt å ta visse forhåndsregler dersom et uvær eller lignende skulle slå ut strøm i en periode. Helt grunnleggende kan det være lurt å ha fyrstikker, fyringsved, stearinlys, tørrvarer og lommelykt tilgjengelig, sier Mathisen.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har på nettstedet sikker hverdag har samlet en rekke tips om hva man bør gjøre dersom strømmen går.

Hovedfunn fra undersøkelsen:

  • 38,5 prosent svarer at de er dårlig forberedt dersom en krise skulle inntreffe (svar 1 og 2 av 5)
  • 25 prosent svarer «vet ikke» på spørsmålet om hvor godt forberedt de er dersom en krise skulle inntreffe.
  • 1 av 4 i Nord-Norge mener de ville klart seg i egen bolig uten kritisk infrastruktur. 26,9 prosent mener de ville klart seg i egen bolig i mer enn 1 måned i en krise.
  • 1 av 10 i Sør-Norge mener de ville klart seg i egen bolig i mer enn en måned i en krise, her svarer 10 prosent at de ville klart seg i mer enn 1 måned i en krise.
  • Over 50 prosent av befolkningen svarer at de opplevde strømbrudd i 2014
  • I Oslo svarer kun 27 prosent at de har opplevd strømbrudd i 2014, men situasjonen er verre i Midt-Norge hvor over 60 prosent har opplevd strømbrudd i 2014.


Kontaktperson
Espen Mathisen – kommunikasjonssjef i Infratek
Mobil: 950 44 789
E-post: espen.mathisen@infratek.no

Investorinformasjon

Kundecaser

Klikk på et av bildene under for å lese om casen

Kunde:
Statens Vegvesen
Sted:
Strindheimtunnelen
Arbeid utført:
Leveranse og installasjon av nød- og retningsskilt

Infratek skilter tunnelløp og tverrslag med etterlysende nød- og retningsanvisningsskilt «Infraglow» i den nye Strindheimtunnelen.  

Denne typen løsninger er nok et satsningsområde for Infratek innen kritisk infrastruktur og skiltene er spesialutviklet for å tåle det krevende miljøet i vei- og jernbanetunneler, er miljøvennlige, kostnadseffektive og 100 prosent gjenvinnbare.

Strindheimtunnelen er et av Norges mest utfordrende vegprosjekter og går fra Nyhavna i Trondheim til Strindheim.  Den blir en del av riksvei 706 (tidligere E6) og blir den nye hovedinnfartsåren til Trondheim nordfra.

Tunnelen åpner for trafikk i juni 2014 og har en lengde på 2,5 km med to parallelle løp og to felt i hver kjøreretning.  

Kunde:
Fortum Distribution
Sted:
Stockholmsregionen og den svenske vestkysten
Arbeid utført:
Drift og vedlikehold av elnett

Infratek har fra januar 2013 ansvaret for drift og vedlikehold av Fortum Distributions elnett i Stockholm, Täby, Lidingö och Ekerö. 

Fra og med 2014 er også Bohuslän og Halland en del av oppdraget. Totalt sikrer Infratek strømtilførselen for 533 000 kunder i Stockholmsområdet og 120 000 kunder på den svenske vestkysten.

Infratek har beredskap for feilretting døgnet rundt, hele året, og garanterer at personal er på plass innen en halv time ved el-avbrudd. Infratek har også opprettet en egen avdeling med fokus på å utvikle metoder for i størst mulig grad garantere avbruddsfri el-forsyning. Dette konseptet implementeres i samband med oppdraget på vestkysten og skal deretter innføres i Infratek i hele Norden. 

Kunde:
Sørenga Utvikling
Sted:
Oslo, Norge
Arbeid utført:
Byggestrøm

Avdelingen for reservekraft i Oslo har levert løsninger for byggestrøm til Sørenga Utvikling. Det gamle havneområdet midt i Oslo sentrum er en ny bydel med 850 leiligheter og ca. 2500 beboere, og er blant de mest omtalte byggeprosjektene i Norge de siste årene. 

- De provisoriske strømløsningene fra Infratek er nervene og blodårene i dette utbyggingsprosjektet. Infratek har levert løsningen for tre av byggetrinnene i prosjektet, noe som totalt dekker fem byggeplasser, forteller utbyggingssjef Petter Odlang i Sørenga Utvikling, som er svært fornøyd med leveransen fra Infratek.

- Jeg gir reservekraftavdelingen de beste skussmål. Medarbeidere kommer når de skal, og vi har et godt samarbeid med prosjektlederen hos Infratek, sier Odlang.

Oslos nye bydel
Sørenga-utbyggingen er en del av fornyelsen i Bjørvika, hvor også Operaen og høyhusene BarCode ligger. Infratek satte opp en nettstasjon på 1000 kVA og flere byggestrømskap rundt Sørenga-utstikkeren.

- Det kreves mye planlegging for å gi strøm til et så komplisert prosjekt som dette, og vi har støtt på noen utfordringer underveis. Blant annet kuttet en gravemaskin en ledning, og vi hadde noen utfordringer med å koble oss på strømnettet. Men det løste seg, og Infratek stod på for å få jobben gjort, sier Odlang.

Om Sørenga Utvikling
Sørenga Utvikling KS bygger ca 800 boliger på Sørengutstikkeren i Bjørvika. Selskapet eies av boligbyggelaget Usbl, Backe Gruppen, Oslo Areal, Urbanium og noen investorer. Utbyggingen vektlegger arkitektur, miljø og byggeteknisk kvalitet. Fire forskjellige arkitektkontor har bidratt til å tegne de nye boligene. I tillegg til ca. 72 500 kvm boliger, vil området ha ca. 500 kvm næringslokaler, 600 parkeringsplasser under bakken, og to barnehager. Hele området skal stå ferdig i løpet av 2016.

Se bilder fra casen

Kunde:
Hafslund Nett
Sted:
Sørum, Norge
Arbeid utført:
Bygging av kraftlinjer

Infratek har bygget kraftlinjer for Hafslund Nett i Sørum kommune. Linjene har 22 kV spenning og er på totalt 7.5 kilometer. 

- Strekkene vi bygger er på til sammen 7,5 kilometer, forteller Erik Olsen-Ruud som er BAS for prosjektet.

Sammen med kollegene Peter Haugland, Hågen Jellum og Arnfinn Bredesen har han strukket linjene som gir Sørum en bedre strømforsyning på 22 kV distribusjonsnettet i kommunen. 

- I prosjektet har vi fraktet inn nye stolper, pukkstein til fundamentene, kraftlinjer og annet materiell på det beltegående spesialkjøretøyet vårt.  Det ble en del gjørme når vi jobbet på høsten, men det ble litt lettere etter hvert som telen satt seg om natten, sier Olsen-Ruud.
 

Se bilder fra casen

Kunde:
Ishavskraft
Sted:
Oslo - Svinesund, Norge
Arbeid utført:
Hurtigladere for elbiler

Infratek har på oppdrag fra Ishavskraft og prosjektet Ishavsveien bygget de første fullservice ladestasjonene i verden langs E6 fra Oslo til Svinesund.  

Løsningen inneholder flere typer hurtigladere ved her stasjon, slik at elbileiere ikke diskrimineres ut i fra hvilke type bil de har.

Se bilder fra casen

Feil på veilys

Her kan man rapportere inn feil på veilys, ved å benytte skjemaet under. Se rapporterte feil

Husnummer
Mast-/armaturnummer
Fornavn*
Tlf*
Etternavn*
E-post*
Melding...

Om oss

Vi er Nordens ledende totalleverandør innen bygging, drifting og vedlikehold av kritisk infrastruktur med rundt 1350 ansatte. Infratek har hovedkontor i Oslo, og har mange kontorer rundt i Norge, Sverige, og Finland.

Infratek spiller en viktig rolle i samfunnet ved å sørge for at den grunnleggende infrastrukturen fungerer. Estimert er over to millioner mennesker i Norden avhengige av arbeidet vi gjør for kundene våre hver dag. Vi leverer et bredt spekter av tjenester innen områder som strømforsyning, jernbanesystemer, telekom og belysning.