Nyheter

Infratek styrker nordisk posisjon

I dag sluttfører Infratek oppkjøpet av det finske selskapet PWR (Pohjolan Werkonrakennus) og satser friskt på videre vekst i Norden.

08/01/2016
Infratek styrker nordisk posisjon

- Vi er ledende på distribusjonsnettet i Norge og Sverige fra før, og på sentralnettet i Finland. Med dette oppkjøpet får vi også posisjon på distribusjonsnettet i Finland, sier konsernsjef Lars Bangen.

Infratek har også nylig signert en ny milliardavtale med E.ON i Sverige og har i løpet av høsten og vinteren jobbet med å ansette et hundretall nye medarbeidere, og etablere nye kontor i sør- og midt-Sverige.

- Vi skal vokse framover, både organisk og strukturelt, sier Bangen.

PWR har en omsetningsprognose på over 200 millioner kroner for 2015 og har kunder som Elenia Verkko, Caruna, Savon Voima Verkko, E.ON og mange flere.

Transaksjonen har closing i dag.

Om Infratek

Infratek er et ledende nordisk konsern innen bygging, drifting og vedlikehold av kritisk infrastruktur. Millioner av mennesker i Norden er avhengige av den jobben vi gjør hver dag. Vi leverer et bredt spekter av tjenester innen strømforsyning, jernbanesystemer og belysning. Infratek har 1350 ansatte i Norge, Sverige og Finland, og omsetning i 2014 på NOK 2,77 milliarder. Felles for de ansatte i Infratek er at vi alle bidrar enten direkte eller indirekte til at den kritiske infrastrukturen i samfunnet fungerer. Les mer på www.infratek.no.

For mer informasjon, kontakt:

Kristin Eldnes, kommunikasjonssjef, kristin.eldnes@infratek.no, 90807389.

 

Infratek leverer etterlysende skilt i tunneler langs E6

Infratek er i mål med installasjon av etterlysende skilt til tunnelløp i arbeidet på E6 Dovrebanen. 

04/08/2015
Infratek leverer etterlysende skilt i tunneler langs E6

Statens Vegvesen og Jernbaneverket har i samarbeid utarbeidet planer for bygging av firefelts E6 og dobbeltsporet jernbane mellom Minnesund og Kleverud/Labbdalen. Infratek har skiltet tunnelløp og tverrslag med etterlysende nød- og avstandsmarkeringsskilt, også kalt Infraglow i flere tunneler. Blant annet har Korslundtunnelen, Morskogstunellen og Espatunnelen nå fått denne typen skilter som er spesialutviklet for å tåle det krevende miljøet som finnes i vei- og jernbanetuneller.

- Vi er veldig fornøyd med å ha fått tatt del i dette arbeidet sammen med Traftec AS. Denne  typen løsninger er et område vi satser på fremover. Denne typen skilter og teknologi sikrer en driftsikker, og miljøvennlig løsning i tunellene i Fellesprosjektet E6 Dovrebanen, sier Bjørn Geeves, prosjektleder i Infratek.

 

Milliardkontrakt med E.ON

Infratek er tildelt kontrakter fra E.ON Elnät med en estimert verdi på ca. 1,5 milliarder svenske kroner over en periode på fire år.

30/06/2015
Milliardkontrakt med E.ON

Infratek vil i perioden 2016 til 2019 ha hovedansvaret for drift og vedlikehold av E.ONs infrastruktur for elnett i Stockholm og Østre Småland. I tillegg har Infratek blitt tildelt garanterte prosjektvolumer i mange av E.ONs geografiske nettområder i Sverige.

Infratek har eksisterende virksomhet i begge avtaleområdene å bygge videre på når det gjelder bemanning, kontor, bilpark og materiell. I tillegg styrker selskapet sin posisjon i det sørlige Sverige med nye etableringer, for å være del av et voksende strømnett marked.

- Vi er svært fornøyde med å få tilliten fra E.ON Elnät. Hele organisasjonen har jobbet hardt for å komme i mål med disse avtalene. Resultatet innebærer store muligheter for Infratek, og vi behøver blant annet flere medarbeidere i prosjektvirksomheten vår, sier Lars Bangen, konsernsjef i Infratek. 

Avtalene har til sammen en estimert verdi på totalt 1,5 milliarder SEK, og inneholder også opsjon om forlengelse på to år. 

Investorinformasjon

Kundecaser

Klikk på et av bildene under for å lese om casen

Kunde:
Brugg Kabel AG / Statnett
Sted:
Kvandal, Bardufoss & Balsfjord
Arbeid utført:
420kV kabelprosjekt for Statnett

I Troms har Infratek et prosjekt i forbindelse med Statnetts utvidelse av fire trafostasjoner.

Kontraktarbeidet omhandler:

  • Etablering av anleggsvei og kabeltrasé
  • Bygging av 8 stillas
  • Leveranse av over 24 avledere, 48 stålstativer, 400 prefabrikkerte U-kanaler og 48 prefabrikkerte 8-tonns betongfundament
  • Installasjon av 4800 meter 420kV kabel og 24 endeavslutninger

Prosjektet startet med planlegging høsten 2013 og skal etter planen bli ferdigstilt sommeren 2016.

- Våre kunder er avhengig av kortest mulig utkobling av nettet. En av våre styrker er å finne enkle og gjennomførbare løsninger, forklarer prosjektleder Øyvind Ramsø. For å gjennomføre en slik jobb er vi avhengige av våre flinke, godt kvalifiserte montører. Både trekking og terminering av slike kabler krever spesialkompetanse og det er ikke mange entreprenører som er sertifisert til å arbeide med 420kV.

Kabeltrekking nord i Norge kan by på utfordringer, spesielt på vinteren. Temperaturen kan variere fra fem plussgrader til minus tjue på et døgn og vindforhold kan også variere.

- Kabelstrekk i Bardufoss i november er kaldt. I tillegg har håndtering av 18 meter høye og frittstående stillas i all slags vær og vind vært en av hovedutfordringene våre. Utkoblingstiden er som vanlig kort men alt har gått bra så langt og vi håper det fortsetter sånn, sier Ramsø.

Se bilder fra casen

Kunde:
EB-Nett
Sted:
Langum, utenfor Drammen
Arbeid utført:
Nytt vern- og kontrollanlegg for 132 og 50kV

Infratek har gjennomført et omfattende prosjekt, som startet i desember 2013 og ble avsluttet like før jul i 2015.

- Dette er et prosjekt som krever en viss kompetanse innen kontrollanlegg og styring, forklarer prosjektleder Jo Østhagen. Utfordringen er å utføre arbeid på stasjon som er i drift, da krever det ekstra mye av de som skal utføre, for kobler vi en ledning feil, kan det hende at store deler av Drammen mister strømmen.

Til transformatorstasjonen kommer det inn 132 kV som transformeres ned til 50 kV og forsyner strømnettet til flere mindre transformatorstasjoner i regionen. 
Infratek har bygget nytt vern- og kontrollanlegg for hele stasjonen. Anlegget er modernisert stegvis med utkoblinger for hver linje og transformator. I tillegg har vi også gjennomført mekaniske jobber og byttet ut andre komponenter som effektbrytere.

Se før og etterbilder til høyre

 

Se bilder fra casen

Kunde:
Statens Vegvesen
Sted:
Strindheimtunnelen
Arbeid utført:
Leveranse og installasjon av nød- og retningsskilt

Infratek skilter tunnelløp og tverrslag med etterlysende nød- og retningsanvisningsskilt «Infraglow» i den nye Strindheimtunnelen.  

Denne typen løsninger er nok et satsningsområde for Infratek innen kritisk infrastruktur og skiltene er spesialutviklet for å tåle det krevende miljøet i vei- og jernbanetunneler, er miljøvennlige, kostnadseffektive og 100 prosent gjenvinnbare.

Strindheimtunnelen er et av Norges mest utfordrende vegprosjekter og går fra Nyhavna i Trondheim til Strindheim.  Den blir en del av riksvei 706 (tidligere E6) og blir den nye hovedinnfartsåren til Trondheim nordfra.

Tunnelen åpner for trafikk i juni 2014 og har en lengde på 2,5 km med to parallelle løp og to felt i hver kjøreretning.  

Kunde:
Fortum Distribution
Sted:
Stockholmsregionen og den svenske vestkysten
Arbeid utført:
Drift og vedlikehold av elnett

Infratek har fra januar 2013 ansvaret for drift og vedlikehold av Fortum Distributions elnett i Stockholm, Täby, Lidingö och Ekerö. 

Fra og med 2014 er også Bohuslän og Halland en del av oppdraget. Totalt sikrer Infratek strømtilførselen for 533 000 kunder i Stockholmsområdet og 120 000 kunder på den svenske vestkysten.

Infratek har beredskap for feilretting døgnet rundt, hele året, og garanterer at personal er på plass innen en halv time ved el-avbrudd. Infratek har også opprettet en egen avdeling med fokus på å utvikle metoder for i størst mulig grad garantere avbruddsfri el-forsyning. Dette konseptet implementeres i samband med oppdraget på vestkysten og skal deretter innføres i Infratek i hele Norden. 

Kunde:
Hafslund Nett
Sted:
Sørum, Norge
Arbeid utført:
Bygging av kraftlinjer

Infratek har bygget kraftlinjer for Hafslund Nett i Sørum kommune. Linjene har 22 kV spenning og er på totalt 7.5 kilometer. 

- Strekkene vi bygger er på til sammen 7,5 kilometer, forteller Erik Olsen-Ruud som er BAS for prosjektet.

Sammen med kollegene Peter Haugland, Hågen Jellum og Arnfinn Bredesen har han strukket linjene som gir Sørum en bedre strømforsyning på 22 kV distribusjonsnettet i kommunen. 

- I prosjektet har vi fraktet inn nye stolper, pukkstein til fundamentene, kraftlinjer og annet materiell på det beltegående spesialkjøretøyet vårt.  Det ble en del gjørme når vi jobbet på høsten, men det ble litt lettere etter hvert som telen satt seg om natten, sier Olsen-Ruud.
 

Se bilder fra casen

Feil på veilys

Her kan man rapportere inn feil på veilys, ved å benytte skjemaet under. Se rapporterte feil

Husnummer
Mast-/armaturnummer
Fornavn*
Tlf*
Etternavn*
E-post*
Melding...

Om oss

Vi er Nordens ledende totalleverandør innen bygging, drifting og vedlikehold av kritisk infrastruktur med rundt 1350 ansatte. Infratek har hovedkontor i Oslo, og har mange kontorer rundt i Norge, Sverige, og Finland.

Infratek spiller en viktig rolle i samfunnet ved å sørge for at den grunnleggende infrastrukturen fungerer. Estimert er over to millioner mennesker i Norden avhengige av arbeidet vi gjør for kundene våre hver dag. Vi leverer et bredt spekter av tjenester innen områder som strømforsyning, jernbanesystemer og belysning.