Nyheter

Infratek leverer etterlysende skilt i tunneler langs E6

Infratek er i mål med installasjon av etterlysende skilt til tunnelløp i arbeidet på E6 Dovrebanen. 

04/08/2015
Infratek leverer etterlysende skilt i tunneler langs E6

Statens Vegvesen og Jernbaneverket har i samarbeid utarbeidet planer for bygging av firefelts E6 og dobbeltsporet jernbane mellom Minnesund og Kleverud/Labbdalen. Infratek har skiltet tunnelløp og tverrslag med etterlysende nød- og avstandsmarkeringsskilt, også kalt Infraglow i flere tunneler. Blant annet har Korslundtunnelen, Morskogstunellen og Espatunnelen nå fått denne typen skilter som er spesialutviklet for å tåle det krevende miljøet som finnes i vei- og jernbanetuneller.

- Vi er veldig fornøyd med å ha fått tatt del i dette arbeidet sammen med Traftec AS. Denne  typen løsninger er et område vi satser på fremover. Denne typen skilter og teknologi sikrer en driftsikker, og miljøvennlig løsning i tunellene i Fellesprosjektet E6 Dovrebanen, sier Bjørn Geeves, prosjektleder i Infratek.

 

Milliardkontrakt med E.ON

Infratek er tildelt kontrakter fra E.ON Elnät med en estimert verdi på ca. 1,5 milliarder svenske kroner over en periode på fire år.

30/06/2015
Milliardkontrakt med E.ON

Infratek vil i perioden 2016 til 2019 ha hovedansvaret for drift og vedlikehold av E.ONs infrastruktur for elnett i Stockholm og Østre Småland. I tillegg har Infratek blitt tildelt garanterte prosjektvolumer i mange av E.ONs geografiske nettområder i Sverige.

Infratek har eksisterende virksomhet i begge avtaleområdene å bygge videre på når det gjelder bemanning, kontor, bilpark og materiell. I tillegg styrker selskapet sin posisjon i det sørlige Sverige med nye etableringer, for å være del av et voksende strømnett marked.

- Vi er svært fornøyde med å få tilliten fra E.ON Elnät. Hele organisasjonen har jobbet hardt for å komme i mål med disse avtalene. Resultatet innebærer store muligheter for Infratek, og vi behøver blant annet flere medarbeidere i prosjektvirksomheten vår, sier Lars Bangen, konsernsjef i Infratek. 

Avtalene har til sammen en estimert verdi på totalt 1,5 milliarder SEK, og inneholder også opsjon om forlengelse på to år. 

Sykehuset Østfold Kalnes velger etterlysende ledesystem fra Infratek

Infratek har prosjektert, levert og installert etterlysende ledesystem i Østfold Sykehus Kalnes.  Dette er en av de aller største underleveransene som er tildelt på etterlysende ledesystemer i Norge.

04/06/2015
Sykehuset Østfold Kalnes velger etterlysende ledesystem fra Infratek

Det nye Østfoldsykehuset er på ca. 85.000 kvm og vil bli det største bygget i Østfold. Miljøprogrammet for Kalnes setter høye krav til materialbruk, energibruk, energigjenvinning, forurensning og inneklima. Infratek har sammen med NCC Construction og Askim Entreprenør installert etterlysende ledesystemer i behandlingsbygg, psykiatriske døgnenheter og servicebygg. 

Denne type løsninger er et satsningsområde der Infratek fremstår som foretrukket leverandør og samarbeidspartner innen ledesystemer for rømning i byggverk. Produktene som er levert til Østfoldsykehuset er miljøvennlige, kostnadseffektive, gjenvinnbare og består av nedfreste punkter og ledelinjer i gulvbelegg, retningsangivelsesskilt på vegg og i himling, merking av dører og ledelinjer på vegg i trapperom. Infratek har også levert trappeneser med sklisikring og etterlysende punkter.

- Dette er en av de aller største underleveransene som er tildelt på etterlysende ledesystemer i Norge og bekrefter at denne type produkter nå er akseptert som kostnadseffektive og trygge løsninger for evakuering i byggverk, sier Bjørn Geeves i Infratek.

alt

Sykehuset åpnet dørene for første gang 4.mai og 2. og 3. november flytter resten av Sykehuset Østfold Fredrikstad til Kalnes der hele sykehuset settes i drift. Sykehuset vil gi 300.000 østfoldinger et godt tilbud i framtiden.

- Vi ønsker Østfold Sykehus Kaldnes til lykke med et topp moderne sykehus med nytenkning innen pasientbehandling, teknologi og organisering, avslutter Geeves på vegne av Infratek.

alt

Investorinformasjon

Kundecaser

Klikk på et av bildene under for å lese om casen

Kunde:
Statens Vegvesen
Sted:
Strindheimtunnelen
Arbeid utført:
Leveranse og installasjon av nød- og retningsskilt

Infratek skilter tunnelløp og tverrslag med etterlysende nød- og retningsanvisningsskilt «Infraglow» i den nye Strindheimtunnelen.  

Denne typen løsninger er nok et satsningsområde for Infratek innen kritisk infrastruktur og skiltene er spesialutviklet for å tåle det krevende miljøet i vei- og jernbanetunneler, er miljøvennlige, kostnadseffektive og 100 prosent gjenvinnbare.

Strindheimtunnelen er et av Norges mest utfordrende vegprosjekter og går fra Nyhavna i Trondheim til Strindheim.  Den blir en del av riksvei 706 (tidligere E6) og blir den nye hovedinnfartsåren til Trondheim nordfra.

Tunnelen åpner for trafikk i juni 2014 og har en lengde på 2,5 km med to parallelle løp og to felt i hver kjøreretning.  

Kunde:
Fortum Distribution
Sted:
Stockholmsregionen og den svenske vestkysten
Arbeid utført:
Drift og vedlikehold av elnett

Infratek har fra januar 2013 ansvaret for drift og vedlikehold av Fortum Distributions elnett i Stockholm, Täby, Lidingö och Ekerö. 

Fra og med 2014 er også Bohuslän og Halland en del av oppdraget. Totalt sikrer Infratek strømtilførselen for 533 000 kunder i Stockholmsområdet og 120 000 kunder på den svenske vestkysten.

Infratek har beredskap for feilretting døgnet rundt, hele året, og garanterer at personal er på plass innen en halv time ved el-avbrudd. Infratek har også opprettet en egen avdeling med fokus på å utvikle metoder for i størst mulig grad garantere avbruddsfri el-forsyning. Dette konseptet implementeres i samband med oppdraget på vestkysten og skal deretter innføres i Infratek i hele Norden. 

Kunde:
Sørenga Utvikling
Sted:
Oslo, Norge
Arbeid utført:
Byggestrøm

Avdelingen for reservekraft i Oslo har levert løsninger for byggestrøm til Sørenga Utvikling. Det gamle havneområdet midt i Oslo sentrum er en ny bydel med 850 leiligheter og ca. 2500 beboere, og er blant de mest omtalte byggeprosjektene i Norge de siste årene. 

- De provisoriske strømløsningene fra Infratek er nervene og blodårene i dette utbyggingsprosjektet. Infratek har levert løsningen for tre av byggetrinnene i prosjektet, noe som totalt dekker fem byggeplasser, forteller utbyggingssjef Petter Odlang i Sørenga Utvikling, som er svært fornøyd med leveransen fra Infratek.

- Jeg gir reservekraftavdelingen de beste skussmål. Medarbeidere kommer når de skal, og vi har et godt samarbeid med prosjektlederen hos Infratek, sier Odlang.

Oslos nye bydel
Sørenga-utbyggingen er en del av fornyelsen i Bjørvika, hvor også Operaen og høyhusene BarCode ligger. Infratek satte opp en nettstasjon på 1000 kVA og flere byggestrømskap rundt Sørenga-utstikkeren.

- Det kreves mye planlegging for å gi strøm til et så komplisert prosjekt som dette, og vi har støtt på noen utfordringer underveis. Blant annet kuttet en gravemaskin en ledning, og vi hadde noen utfordringer med å koble oss på strømnettet. Men det løste seg, og Infratek stod på for å få jobben gjort, sier Odlang.

Om Sørenga Utvikling
Sørenga Utvikling KS bygger ca 800 boliger på Sørengutstikkeren i Bjørvika. Selskapet eies av boligbyggelaget Usbl, Backe Gruppen, Oslo Areal, Urbanium og noen investorer. Utbyggingen vektlegger arkitektur, miljø og byggeteknisk kvalitet. Fire forskjellige arkitektkontor har bidratt til å tegne de nye boligene. I tillegg til ca. 72 500 kvm boliger, vil området ha ca. 500 kvm næringslokaler, 600 parkeringsplasser under bakken, og to barnehager. Hele området skal stå ferdig i løpet av 2016.

Se bilder fra casen

Kunde:
Hafslund Nett
Sted:
Sørum, Norge
Arbeid utført:
Bygging av kraftlinjer

Infratek har bygget kraftlinjer for Hafslund Nett i Sørum kommune. Linjene har 22 kV spenning og er på totalt 7.5 kilometer. 

- Strekkene vi bygger er på til sammen 7,5 kilometer, forteller Erik Olsen-Ruud som er BAS for prosjektet.

Sammen med kollegene Peter Haugland, Hågen Jellum og Arnfinn Bredesen har han strukket linjene som gir Sørum en bedre strømforsyning på 22 kV distribusjonsnettet i kommunen. 

- I prosjektet har vi fraktet inn nye stolper, pukkstein til fundamentene, kraftlinjer og annet materiell på det beltegående spesialkjøretøyet vårt.  Det ble en del gjørme når vi jobbet på høsten, men det ble litt lettere etter hvert som telen satt seg om natten, sier Olsen-Ruud.
 

Se bilder fra casen

Kunde:
Ishavskraft
Sted:
Oslo - Svinesund, Norge
Arbeid utført:
Hurtigladere for elbiler

Infratek har på oppdrag fra Ishavskraft og prosjektet Ishavsveien bygget de første fullservice ladestasjonene i verden langs E6 fra Oslo til Svinesund.  

Løsningen inneholder flere typer hurtigladere ved her stasjon, slik at elbileiere ikke diskrimineres ut i fra hvilke type bil de har.

Se bilder fra casen

Feil på veilys

Her kan man rapportere inn feil på veilys, ved å benytte skjemaet under. Se rapporterte feil

Husnummer
Mast-/armaturnummer
Fornavn*
Tlf*
Etternavn*
E-post*
Melding...

Om oss

Vi er Nordens ledende totalleverandør innen bygging, drifting og vedlikehold av kritisk infrastruktur med rundt 1350 ansatte. Infratek har hovedkontor i Oslo, og har mange kontorer rundt i Norge, Sverige, og Finland.

Infratek spiller en viktig rolle i samfunnet ved å sørge for at den grunnleggende infrastrukturen fungerer. Estimert er over to millioner mennesker i Norden avhengige av arbeidet vi gjør for kundene våre hver dag. Vi leverer et bredt spekter av tjenester innen områder som strømforsyning, jernbanesystemer og belysning.